Hợp âm A Di Đà Phật - Hồ Việt Trung Lâm Vũ Hồ Quang Hiếu Châu Gia Kiệt Lương Gia Huy Châu Khải Phong Hàn Thái Tú Võ Thành Tâm Duy Phước Kim Thiên Hương Hứa Minh Đạt Lâm Vỹ Dạ Thanh Tân Quách Ngọc Tuyên

Ca sĩ/ban nhạc: Hồ Việt Trung , Lâm Vũ , Hồ Quang Hiếu , Châu Gia Kiệt , Lương Gia Huy , Châu Khải Phong , Hàn Thái Tú , Võ Thành Tâm , Duy Phước , Kim Thiên Hương , Hứa Minh Đạt , Lâm Vỹ Dạ , Thanh Tân , Quách Ngọc Tuyên


Hợp âm viết ở tone [Am] - Tone gốc A#m: Capo 1
Vòng hợp âm:
[F] [G] [Em] [Am]
[F]Mỗi con người sinh [G]ra điều [Em]có số phận của [Am]mình
[F]khổ hay nghèo dù [G]sang hay giàu thì cũng [Em]là một kiếp phù [Am]du.
Tích [F]đức cho đời giúp [G]đỡ
mọi người Phật dẫn [Em]lối con trên đường [Am]đời
Phật [F]pháp nhiệm màu che [G]chở chúng sanh [Em]luôn luôn an [Am]lành.
Nam [F]mô a di đà Nam [G]mô a di đà
Phật dẫn [Em]lối con trên đường [Am]đời
Nam [F]mô a di đà Nam [G]mô a di đà
Xin người [Em]hãy che chở chúng [Am]con.
Nam [F]mô a di đà Nam [G]mô a di đà
Phật pháp [Em]cứu nhân giúp cho mọi [Am]người
Nam [F]mô a di đà Nam [G]mô a di đà [Em] a ha [Am].
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ