Hợp âm Bài Đồng Dao Của Ngày - Nguyễn Hà

Ca sĩ/ban nhạc: Nguyễn Hà


Đàn [Bm]vỡ như vết [Bm7]thương
Ruột [B]đứt vô [Em]thanh
Lời [F#7]vỡ như vết bầm thể [Bm]xác vô danh
Lời [B]nói chỉ gió [E]bay
Bài [Em]hát chỉ phút [Bm/D]giây
Thì [F#]thế chớp mắt [F#7]thôi một [Bm]đời
[Bm] [Em] [F#7] [Bm]
Đàn [Em]ai mà câm tiếng câm vì [Bm/D]ai mà câm
[F#7]Mưa về như những mũi [Bm]đâm [B]
Lời [Em]ai tựa như lưới đan dọc [Bm]ngang tim mình
Cười [C#7]khẽ cũng thấy [Em]đau tâm [F#7]can
Đàn [Bm]nói như tiếng [Bm7]than của [B]gió vô [Em]minh
Đàn [F#7]khóc trong bóng [F#]thầm của [Bm]những sinh linh
Đàn [B]tắt vì đứt [E]hơi
Đàn [Em]chết đàn vỡ [Bm/D]đôi
Bài [F#]hát cũng tắt [F#7]ngang giọng [Bm]người
Tình [Em]ai mà duyên thế
Chưa kịp [Bm/D]mơ đã phai
[F#7]Chưa kịp che chắn vết [Bm]đau
Bài [Em]ca trẻ con ấy nay tặng [Bm]cho khách lạ
Đàn [C#7]đã bứt hết [Em]dây vứt [F#7]đi
(Len1/2 tone)
Một [Cm]giấc một giấc [Cm7]thôi
Một [C]giấc trăm [Fm]năm
Một [G7]nắm tung hết bụi vào [Cm]gió xa xăm
Từ [C]tiếng đàn đứt [F]ngang trận [Fm]mưa rào chứa [Cm/D#]chan
Tẩy [G]xóa những lỗi [G7]sai của [Cm]đời [F/A] [G] [Cm]
Thì [G]thế chớp mắt [G7]thôi một [Cm]đời
Thì [G]thế chớp mắt [G7]thôi một [Cm]đời.
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ