Hợp âm Bài tuổi 20 (Bài Hai Mươi) - Lâm Nhật Tiến Gia Huy Johnny Dũng Nhật Quân

Ca sĩ/ban nhạc: Lâm Nhật Tiến , Gia Huy , Johnny Dũng , Nhật Quân


[tone]Intro[D]Intro: [D] [Bm] [Em] [A7] [D] [Em] [D] [D] [A]
Tôi ở nơi [D] đây, có những ngày [Bm] gió nóng
Ngồi nhớ [Em7] thương em, phơi áo mộng chiều [A] xưa
Đôi cánh [D] tay em, có nắng vàng [Bm] hôn khẽ
Hồn bỗng [Em7] say nghiêng, hồn bỗng say [A] nghiêng...
Theo khóe môi [D] cười [Em] [D] [G] [A]
Ở tuổi [D] 20, nghe gió nóng bên vành [Bm] tai
Theo những chiếc hôn đầu [Em7] tiên, tôi đã yêu [A] người
Ở tuổi [D] 20, em như nhánh sông dần [Bm] xa
Xa như lá phai thềm [G]xưa, [A] ngày tôi mất [D] người [Em] [A]
Tôi ở nơi [D] đây, có những ngày rất [Bm] nhớ
Từng chuyến xe [Em7] lên, con dốc đời buồn [A] trôi
Thương dáng [D] em xưa, áo chiều hanh [Bm] nắng
Ngồi viết cho [Em] em, ngồi viết [A] cho em, Bài [D] 20
Ở tuổi [D] 20, nghe gió nóng bên vành [Bm] tai
Theo những chiếc hôn đầu [Em7] tiên, tôi đã yêu [A] người
Ở tuổi [D] 20, em như nhánh sông dần [Bm] xa
Xa như lá phai thềm [Em7] xưa, [A]ngày tôi mất [D]người
Ở tuổi [D] 20, nghe gió nóng bên vành [Bm] tai
Theo những chiếc hôn đầu [Em7]tiên, tôi đã yêu [A] người
Ở tuổi [D] 20, em như nhánh sông dần [Bm] xa
Xa như lá phai thềm [Em7] xưa, [A] ngày tôi mất [D]người
Tôi ở nơi [D] đây, có những ngày rất [Bm] nhớ
Từng chuyến xe [Em7] lên, con dốc đời buồn [A] trôi
Thương dáng em [D] xưa, áo chiều hanh [Bm] nắng
Ngồi viết cho [Em7] em, ngồi viết cho [A] em, Bài [D] 20
Ngồi viết cho [Em7] em, ngồi viết cho [A] em, Bài [D] 20...
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ