Hợp âm Bình ca 9 (Chúa hòa bình) - Duy Quang

Ca sĩ/ban nhạc: Duy Quang


1. [Am] Nếu có ai giận dữ
[G] [F] Nếu có ai bất [Em] hoà
[Am] Nếu có ai lầm lỡ
[G] [F] Rồi sinh ra khắt [Em] khe
[Am] Sẽ đánh tôi một cái
[G] [F] Tát tôi nơi má [Em] này
[Am] Sẽ thấy tôi lặng lẽ
[G] [F] Chìa luôn ngay má [Am] kia !
Lạy [Am] Chúa ! Lạy Chúa [G] tôi !
Nhân [F] ái ban xuống [Em] đời
Lạy [Am] Chúa ! Lạy Chúa [D] tôi !
Cho [G] hiếu hoà khắp [Am] nơi
2. [Am] Đã thót mang tội gốc
[G] [F] Gái hư thân não [Em] nùng
[Am] Khóc giữa nơi quần chúng
[G] [F] Nằm cho viên đá [Em] quăng
[Am] Hỡi những ai ở đó !
[G] [F] Sẽ đóng vai phán [Em] toà
[Am] Nếu tự thấy không tội lỗi
[G] [F] Thì quăng viên đá [Am] coi
Lạy [Am] Chúa ! Lạy Chúa [G] tôi !
Thương [F] sót cho giống [Em] người
Lạy [Am] Chúa ! Lạy Chúa [D] tôi !
Không [G] xét người ! Xét [Am] tôi !
3. [Am] Nếu thấy trên tiền đúc
[G] [F] Nếu thấy trên những [Em] đồng
[Am] Có khắc in hình dáng
[G] [F] Hình vua La Mã [Em] nghiêng
[Am] Đã đúc ra tiền thuế
[G] [F] Sẽ César lấy [Em] về
[Am] Khắp lũ chiên còn đó
[G] [F] Trả về cho Chúa [Am] nghe !
Lạy [Am] Chúa ! Lạy Chúa [G] tôi !
Thân [F] xác ra với [Em] đời
Lạy [Am] Chúa ! Lạy Chúa [D] tôi !
Tim [G] óc về với [Am] tôi
* Lạy [Am] Chúa ! Lạy Chúa [G] tôi !
Nơi [F] khó khăn kiếp [Em] người
Lạy [Am] Chúa ! Lạy Chúa [D] tôi !
Nhận [G] Chúa là nỗi [Am] vui. [D] A-[Am] men.
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ