Hợp âm bởi MDr

  • Tên bài hát
    Ca sĩ / nhóm nhạc
  • Luyến

    NHA [D]Xuân chạy, Hạ đi, Thu dừng, Đông lùi lại [A]Một, hai, ba và cũng...