Hợp âm Bọt Nước Mỹ Nhân Ngư (泡沫美人鱼 - Bong Bóng Mùa Hè 2018 OST - Bọt Nước Mỹ Nhân Ngư) - Tăng Chi Kiều (Joanne Tseng)

Ca sĩ/ban nhạc: Tăng Chi Kiều (Joanne Tseng)


capo 1
[C]Xiăoxiăo [G/B]rényú kàn zhuó [Am]tiānkōng [F]fàngqíng
[C]Xiăngqĭ nà yī [Am]tiān hé tā [Dm]de [G]xiāngyù
[C]Tā de [G/B]xiàoróng nàme [Am]de [F]háiziqì
Shuō [C]mèngxiăng néng [Am]qiān zhuó [Dm]shŏu[G] zŏu [C]zàiyīqĭ
[Am]Rúguŏ [G]dédào [F]xìngfú yào fùchū [G]dàijià
[Am]Wŏ huì [G]yŏnggăn chéngshòu [F][G]
[C]Wŏmen bùhuì [E]gēn [Am]tónghuàgùshì [Em]yīyàng
Xiàng [Dm]pàomò [G]bān [C]zhēngfā
[F]Shuōbuchū [G]dehuà [Em]yòng sīniàn [Am]chuándá
[Dm]Cĭkè wŏ shìfŏu zài nĭ [G]mèng lĭ xiào
[C]Wŏmen hái yào [E]yīqĭ qù [Am]hĕn duō [Em]dìfang
[Dm]Chéngwéi nĭ [G]de [Am]xīnniáng [Gm7]
Liú [F]guo de [G]lèishuĭ dōu [Em]tuìbiàn chéng [Am]hăiyáng
Yŏu nĭ [F]zài [G]jiùshì[C] tiāntáng
[C]Xiăoxiăo [G/B]rényú kàn zhuó[Am] jìng zhōng [F]zìjĭ
[C] ān de [Am]qíngxù yāyì[Dm] de[G] chuòqì
[C]Ŏuĕr cóng [E]yuănfāng [Am]chuánlái de [F]guānxīn
Jiù[C] zúyĭ zhīchēng [Dm]yuănjùlí [G]de [C]jiānxīn
[Am]Rúguŏ [G]dédào [F]xìngfú yào fùchū [G]dàijià
[Am]Wŏmen[G] yīqĭ chéngshòu[F][G]
[C]Wŏmen bùhuì [E]gēn [Am]tónghuàgùshì [Em]yīyàng
Xiàng [Dm]pàomò [G]bān [C]zhēngfā
[F]Shuōbuchū [G]dehuà [Em]yòng sīniàn [Am]chuándá
[Dm]Cĭkè wŏ shìfŏu zài nĭ [G]mèng lĭ xiào
[C]Wŏmen hái yào [E]yīqĭ qù [Am]hĕn duō [Em]dìfang
[Dm]Chéngwéi nĭ [G]de [Am]xīnniáng [Gm7]
Liú [F]guo de [G]lèishuĭ dōu [Em]tuìbiàn chéng [Am]hăiyáng
Yŏu nĭ [F]zài [G]jiùshì[C] tiāntáng
Xiànshí [F]de [G]shìjiè
[Em]Huòxŭ bùrú [Am]huànxiăng
Yŏu nĭ [Dm]zài[G] jiùshì [C]tónghuà
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ

Hợp âm hát bởi Tăng Chi Kiều (Joanne Tseng)