Hợp âm Cao sang thay danh Giê-xu ( What a beautiful name ) - Lê Nguyệt Anh

Ca sĩ/ban nhạc: Lê Nguyệt Anh


Capo 1
Lời 1:
[D] Giê-xu chính Chúa danh xưng là Ngôi Lời
Hiệp nhất [G] với Chúa Cha trên trời [A]
[Bm] Đầy dẫy khắp đất muôn dân trên muôn loài [D]
Là Đấng [G] Christ tỏa soi trong đời [A]
ĐK:
[A] Cao sang thay danh Giê-xu tuyệt [D] đẹp
[D] Cao sang thay danh Giê-xu tuyệt vời [A]
Danh Giê-xu [Bm] Christ hỡi Vua [A] muôn đời [G]
[A] Cao sang thay danh Giê-xu tuyệt [D] đẹp
[D] Điều chi ví sánh được Cha [A]
[A] Cao sang thay danh Giê-xu tuyệt vời [Bm]
Chúng con [A] hát khen Ngài [G]
Lời 2:
[D] Vì Chúa muốn cứu muôn dân vô thiên đàng
Giê-xu lâm [G] thế bỏ Ngôi hiển [Bm] vinh [A]
[Bm] Tình yêu thương thắng hơn bao tội [D] nhơ nhớp
Chẳng thể [G] tách con xa [Bm] rời Chúa [A]
ĐK:
[A] Cao sang thay danh Giê-xu tuyệt [D] đẹp
[D] Cao sang thay danh Giê-xu tuyệt vời [A]
Danh Giê-xu [Bm] Christ hỡi Vua [A] muôn đời [G]
[A] Cao sang thay danh Giê-xu tuyệt [D] đẹp
[D] Điều chi ví sánh được Cha [A]
[A] Cao sang thay danh Giê-xu tuyệt vời [Bm]
Chúng con [A] hát khen Ngài [G]
[G] [A] [Bm] [F#m]
[G] [A] [Bm] [F#m]
[G] [A] [Bm] [A]
Sự chết không giữ [G] Ngài
Màn ngăn cách bị xé [A] toang
Xiềng ma vương ác [Bm] uế nín câm trước [F#m] Ngài
Giờ đây thiên đàng trỗi [G] mừng
Ngợi khen danh Ngài hiển [A] vinh
Phục sinh vinh [Bm] quang chính Vua [F#m] Giê-xu
Kìa chẳng ai thắng [G] Ngài
Kìa chẳng ai sánh [A] ngang
Giờ cho đến [Bm] mãi Chúa luôn cai [F#m] trị
Nguyện nước thuộc Chúa [G] trời
Vinh hiển thuộc Chúa [A] thôi
Nguyện danh của [Bm] Chúa trỗi hơn các [F#m] Vua
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ