Hợp âm Chăm Xem Chúa - Hoàng Đức

Ca sĩ/ban nhạc: Hoàng Đức


1.Từng ngày[E] con mong ước thêm lên trong sự[A] học biết
Ngài[G#m] [C#] dặn lòng[F#m7] luôn trung tín chăm xem lời cha[B]
vì bao thử thách[G#m] cám dỗ chực chờ[C#m7]
luôn vây bủa quanh[F#m] con đêm hay ngày[B] hòng lôi
cuốn con[G#7] xa Ngài[C#m] cần lời[A] [C#] cha nâng[F#7] bước con ngày đêm[B7]
2.nguyện cầu[E] cha ban thánh linh luôn tuôn tràn[A] trong tấm lòng[G#m] [C#]
ngự trị[F#m7] và cài quản trông tâm hồn con[B]
để con thêm giống[G#m] cứu chúa Giê Xu[C#m7]
yêu thương thứ tha[F#m] luôn luôn cho người[B]
vì cha đã yêu[G#7] con nhiều[C#m]
bằng lòng[A] [C#] huy sinh thay[F#m7] thế cho tội con[B] hoàn toàn [E] [E7]
Đk.Nguyện luôn đi với[A] cứu chúa Giê Xu[B]
ngày đêm mắt con[G#m] chăm xem Ngài thôi[C#7]
để con sẽ[F#m] chiếu ánh sáng Chúa[B]
đến cho người đang[E] trong tăm tối[E7]
hầu mọi dân muôn nước[A] sẽ đến với Chúa
và mọi đời sống[F#7] thảy quy phục Ngài[B] [C#]
lạy chúa đây còn[F#m] xin dâng Cha[B7] cả cuộc đời con[E]
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ