Hợp âm Chiều tối vội vàng - Lưu Hồng

Ca sĩ/ban nhạc: Lưu Hồng


Tone Lưu Hồng là C.
1. [C] Trắng đêm dài suy nghĩ [F] đến, [C] tôi chợt [G] biết còn cần [F] em
Dầu em là sương [E7] khói, thoáng hiện rồi tan [Am] mau
Đời tôi còn ghi [Dm] dấu, vui buồn sung [G] sướng, u [C] sầu [G7]
2. [C] Trọn con đường đưa bước [F] em, [C] sang cuộc [G] sống em không [F]
quen
Để em tìm phương [E7] cách thoát dần đường năm [Am] xưa
Nhưng con đường quen [Dm] dấu nay ngập [G] sầu, nhiều cơn [C] mưa [F] [C]
ĐK: Đôi khi [Am] đời sao trống rỗng, có những [G] đêm xa thật [Em] dài
Nhớ ngày [F] vui xa xưa ấy, giờ con [G7] đâu?
[C] Ta bây [Am] giờ rong ruổi, qua núi [G] cao về đồng [Em] bằng
Trước [F] trùng dương nghe sống [D7] vỗ còn cần [G] ai?
3. Ngày mai chiều tối vội [C] vàng, đi tìm lại giấc [F]
[C] Tôi về [G] sống đời phiêu [F] du, dù em là bảo [E7] tố, hãy về làm chim
[Am] bao
Cho khung trời trong [Dm] mắt vơi niềm [G] đau, chiều tối vội [C] vàng [F] [C]
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ