Hợp âm Chính Chúa chọn con - Hoàng Thy

Ca sĩ/ban nhạc: Hoàng Thy


Capo ngăn 2 .
Chẳng phải [Am]con đã chọn Ngài, nhưng chính [F]Ngài chọn con trước [C]đó
Chẳng phải [Am]con đã yêu Chúa, nhưng chính [F]Ngài yêu con từ [E]trước.
Từ lúc [Dm]con chưa biết yêu [Am] Ngài, từ lúc [Em]con chưa nhận biết [Am]
Ngài
Ngài yêu [G]con giữa muôn [Em]người Ngài đã chọn [Am]con.
1./Xin dùng [Am] con theo ý của Ngài, làm tay [G]chân cho người què [Am]cụt,
cùng làm [G] tai cho người bị [E7]điếc.
Xin dùng [Am]con theo ý của Ngài, làm đôi [Em]mắt cho người bị mù, làm tiếng
[G]kêu cho người bị [Am]oan.
ĐK: Chẳng phải con[Am] đã chọnNgài, nhưng chính [F]Ngài chọn con trước đó [C]
Chẳng phải con[Am] đã yêu Chúa, nhưng chính [F]Ngài yêu con từ [E]trước.
Từ lúc con [Dm] chưa biết yêu [Am] Ngài, từ lúc [Em]con chưa nhận biết [Am]
Ngài
Ngài yêu con[G] giữa muôn người[Em] Ngài đã chọn [Am]con.
2./ Xin gởi [Am]con đi tới mọi miền, để đem [G]cơm cho người nghèo [Am]hèn, và
tặng [G]nước cho người còn [E7]khát.
Xin gởi [Am] con vào khắp muôn nhà, tặng thuốc [Em] thang cho người bệnh tật,
tặng chiếu [G] chăn cho người lạnh [Am] co.
ĐK: Chẳng phải [Am]con đã chọn Ngài, nhưng chính [F]Ngài chọn con trước [C]đó
Chẳng phải [Am]con đã yêu Chúa, nhưng chính [F]Ngài yêu con từ [E]trước.
Từ lúc [Dm]con chưa biết yêu [Am] Ngài, từ lúc [Em]con chưa nhận biết [Am]
Ngài
Ngài yêu [G]con giữa muôn [Em]người Ngài đã chọn [Am]con.
3./ Xin gởi [Am] con ra khắp nẻo đường, bàn tay [G] nâng ánh đèn dọi [Am]
đường, tỏa lửa [G] ấm cho người lạnh [E7] giá.
Xin gởi [Am] con ra khắp nẻo đường, cảm thông [Em] chia vui buồn phận người,
và sớt [G] chia cho đời niềm [Am] vui.
ĐK: Chẳng phải [Am]con đã chọn Ngài, nhưng chính [F]Ngài chọn con trước [C]đó
Chẳng phải [Am]con đã yêu Chúa, nhưng chính [F]Ngài yêu con từ [E]trước.
Từ lúc [Dm]con chưa biết yêu [Am] Ngài, từ lúc [Em]con chưa nhận biết [Am]
Ngài
Ngài yêu [G]con giữa muôn [Em]người Ngài đã chọn [Am]con.
4. Xin gởi [Am] con vào khắp thôn làng, ủi an [G] trao cho người khổ sầu, gợi
lòng [Am] tin cho người buồn [E7] chán.
Xin gởi [Am] con vào khắp buôn làng, niềm vui [Em] trao những người buồn
phiền, người lắng [G] lo xin gởi bình [Am] an.
ĐK: Chẳng phải [Am]con đã chọn Ngài, nhưng chính [F]Ngài chọn con trước [C]đó
Chẳng phải [Am]con đã yêu Chúa, nhưng chính [F]Ngài yêu con từ [E]trước.
Từ lúc [Dm]con chưa biết yêu [Am] Ngài, từ lúc [Em]con chưa nhận biết [Am]
Ngài
Ngài yêu [G]con giữa muôn [Em]người Ngài đã chọn [Am]con.
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ