Hợp âm Chính Mình Máu Chúa - Gia Ân Ái Trinh

Ca sĩ/ban nhạc: Gia Ân , Ái Trinh


tone gốc: Bm (guitar/ukulele capo 2, piano stranpose + 2)
Lời [Am]xưa chiều hôm tiệc [Dm]ly, biết bao ân [Am]tình Chúa đã phó [E7]mình.
Này [Am]đây Mình ta ban [Dm]cho hãy mau cầm [C]lấy ăn chính thân [E7]ta.
Tạ [Am]ơn chén kia vơi [F]đầy Máu ta chan [E]hòa cùng nhau hãy [E7]uống.
[Am]đây Máu ta tuôn [Dm]trào để cứu thế [E7]nhân máu của giao [A]ước.
ĐK: [A]Đây chính Mình Thánh ta làm nên của [E]ăn nuôi sống thế [D]gian người
[F#m]ăn bánh [A]này
đời đời không [Dm]chết và sẽ được [F#m]sống trường [E7]sinh.
[A]Đây chính là Máu ta rồi sẽ đổ [E]ra, cứu thoát thế [D]gian.
người uống Máu [A]ta không bao giờ [Dm]khát và sẽ được [E7]sống hiển [A]vinh.
Chiều [Am]xưa đồi cao Can [Dm]Vê xót thân một [Am]mình Chúa mang khổ [E7]hình.
Nhìn [Am]lên đồi cao đau [Dm]thương Chúa treo thập [C]giá khao khát vô [E7]bờ.
[Am]thương thế nhân tội [F]tình lãng quên ơn [E]Ngài giờ đây xa [E7]vắng.
[Am]thương những ai thân [Dm]tình Ngài đã hiến [E7]thân dâng mình hy
[A]sinh.
ĐK: [A]Đây chính Mình Thánh ta làm nên của [E]ăn nuôi sống thế [D]gian người
[F#m]ăn bánh [A]này
đời đời không [Dm]chết và sẽ được [F#m]sống trường [E7]sinh.
[A]Đây chính là Máu ta rồi sẽ đổ [E]ra, cứu thoát thế [D]gian.
người uống Máu [A]ta không bao giờ [Dm]khát và sẽ được [E7]sống hiển [A]vinh.
Người [Am]ơi nào ai đói [Dm]khát đến dự tiệc [Am]mời ăn mình máu [E7]Ngài.
[Am]thương Ngài đã trao [Dm]ban để ở cùng [C]ta năm tháng không [E7]màng.
người [Am]ơi có ai hơn [F]Ngài, quá yêu thương [E]người tình yêu vô [E7]biên.
Mừng [Am]vui phút giây êm [Dm]đềm thờ lạy kính [E7]yêu rước Mình Máu [A]Chúa.
ĐK: [A]Đây chính Mình Thánh ta làm nên của [E]ăn nuôi sống thế [D]gian người
[F#m]ăn bánh [A]này
đời đời không [Dm]chết và sẽ được [F#m]sống trường [E7]sinh.
[A]Đây chính là Máu ta rồi sẽ đổ [E]ra, cứu thoát thế [D]gian.
người uống Máu [A]ta không bao giờ [Dm]khát và sẽ được [E7]sống hiển [A]vinh.
Người [Am]ơi một thân lang [Dm]thang mắc vương khổ [Am]sầu bao ngày tháng
[E7]buồn.
người [Am]ơi một thân xơ [Dm]xác, ốm đau vì [C]bao tội lỗi trong [E7]đời.
người [Am]ơi hãy đến bên [F]Ngài khóc than lỗi [E]lầm tình xưa bội [E7]ước.
người [Am]ơi hãy đến bên [Dm]Ngài tìm lại suối [E7]ơn nuôi hồn xinh [A]tươi.
ĐK: [A]Đây chính Mình Thánh ta làm nên của [E]ăn nuôi sống thế [D]gian người
[F#m]ăn bánh [A]này
đời đời không [Dm]chết và sẽ được [F#m]sống trường [E7]sinh.
[A]Đây chính là Máu ta rồi sẽ đổ [E]ra, cứu thoát thế [D]gian.
người uống Máu [A]ta không bao giờ [Dm]khát và sẽ được [E7]sống hiển [A]vinh.
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ