Hợp âm Chúa chính Ngài là Đấng con mãi tôn thờ - Quân Keyboard

Ca sĩ/ban nhạc: Quân Keyboard


tone [D]
Verse:
[G]Chúa chính [A]Ngài là [F#m]Đấng con mãi tôn [Bm]thờ. [G]Chúa chính [A]Ngài
[D]Vua.
[G]Chúa chính [A]Ngài là [F#m]Đấng con mãi tôn [Bm]thờ. [D]Chúa chính [A]Ngài
Vua lòng [D]con.
Chorus:
Lòng nguyện [G]hát chúc tán Chúa [D]muôn đời, lời ngợi [F#m]khen với cả tấm
[Bm]lòng.
Nguyện [G]dâng lên Cha muôn [A]đời con hằng chúc [D]tụng[D7].
Lòng nguyện [G]hát chúc tán Chúa [D]muôn đời, lời ngợi [F#m]khen với cả tấm
[Bm]lòng.
Nguyện [G]dâng lên Cha muôn [A]đời con hằng chúc [D]tôn.
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ