Hợp âm Chúa Là Mục Tử - Lm. JB. Nguyễn Sang

Ca sĩ/ban nhạc: Lm. JB. Nguyễn Sang


1. [D]Chúa là Mục Tử,
Người dẫn lối chỉ đường cho con đi.
[F#m]Đi trong tay [G]Chúa,
Nào con [Bm]thiếu chi con sợ [F#m]chi.
[Em]Cỏ tươi rợn đồng [D7]xanh,
Con no [G]thỏa không bao giờ [D]thiếu nữa.
[G]Suối nước trường [F#m]sinh,
Con nghỉ [Bm]uống [A]no [D]đầy.
ĐK: [D]Chúa Chiên nhân từ,
Người [Em]dẫn con tới đồng nội này.
[F#m]Suối nước mát bóng,
Con [G]tới uống thảnh [A]thơi.
[D]Chúa ơi sướng vui,
Trong tay [G]Chúa [E7]Người dẫn [A]con đi.
[D]Đi giữa suối mát, cỏ [A7]xanh con thiếu [D]gì.
2. [D]Chúa là Mục Tử,
Người dẫn dắt con lần theo chính lối.
[F#m]Cho con đi [G]tới,
Vì danh [Bm]Chúa con không lạc [F#m]vương.
[Em]Tối tăm con sợ [D7]chi,
Vì có [G]Chúa với con cùng [D]tiến bước
[G]Cánh tay Người [F#m]đưa,
Gậy Người [Bm]dẫn [A]yên [D]lòng.
3. [D]Chúa là Mục Tử,
Người dọn bữa kê bàn cho con dân.
[F#m]Dầu Người tràn [G]lan,
Và chén [Bm]ái ân Người đầy [F#m]chan.
[Em]Chúa ban cho đời [D7]con,
Qua năm [G]tháng hưởng dư thừa [D]phúc đức.
[G]Chúa ở cùng [F#m]con,
Con cùng [Bm]Chúa [A]muôn [D]đời.
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ