Hợp âm Chúng Ta Là Bạn Bè (Một Ngày Là Bạn, Một Đời Là Bạn) - Đại Nhân Khởi My Thanh Duy Kelvin Khánh Tronie

Ca sĩ/ban nhạc: Đại Nhân , Khởi My , Thanh Duy , Kelvin Khánh , Tronie


ngày nào [E]ta bên nhau,
cứ vui [B]đùa hàng giờ
Chẳng nghĩ rằng [C#m]ngày mai ta sẽ [G#m]lớn
[A]những ngọt ngào
với [E]những nghĩ suy
Ta bên [A]nhau trao cho nhau chẳng [B]nghĩ gì
Ngày nào [E]ta bên nhau
Cứ vui [B]đùa hằng giờ
Chẳng nghĩ [C#m]rằng ngày mai sau sẽ [G#m]tới
Rồi [A]những gian khó
Rồi [E]những sóng gió
Sẽ [A]khiến ta nghĩ [B]suy
Đời nhiều [C#m]sóng gió, với bao lựa [A]chọn
Mình chọn [E]làm cùng với [B]nhau
Điều gì [C#m]quá khó, với [A]là nhiều trò
Mình [E]chọn làm cùng với [B]nhau
Chúng [E]ta là bạn bè
Chúng ta [B]là bạn bè
Đã cùng [C#m]nhau ở bên nhau [A]rất lâu
Cùng sẻ [E]chia kỉ niệm
Cùng sẻ [A]chia muộn phiền
Mọi [A]chuyện hằng ngày [B]với nhau
Chúng ta [E]là bạn bè
Chúng ta là [B]bạn bè
Sẽ cùng [C#m]nhau ở bên nhau [A]đến mai sau
Cùng chung [E]bước trong
từng giấc [B]mơ không bao giờ [A]phai
Không bao giờ [E]phai
Rap]:
Dear, for you my friends
[E]Năm mảnh ghép chúng ta ghép
lại tạo [B]nên một khung hình đầy
Gặp nhau [C#m]là vui, gặp nhau là
cười xem [A]nhau như gia đình này
Không [E]biết mai đây sẽ ra sao
Nhưng nguyện [B]giữ mãi điều ngọt
ngào của tình [A]bạn khát khao
Một tình bạn với ước ao
Của những [E]năm vì sao
Trên bầu [B]trời cao
Nhẹ trao [C#m]vòng tay ấm [A]áp đong đầy
Nước [E]mắt lăn dài trên [B] mi
Như sâu vào [A]tim
ngày nào [E]ta bên nhau,
cứ vui [B]đùa hàng giờ
Chẳng nghĩ [C#m]rằng ngày mai ta sẽ [G#m]lớn
[A]những ngọt ngào
với [E]những nghĩ suy
Ta bên [A]nhau trao cho nhau chẳng [B]nghĩ gì
Ngày nào [E]ta bên nhau
Cứ vui [B]đùa hằng giờ
Chẳng nghĩ [C#m]rằng ngày mai sau sẽ [G#m]tới
Rồi [A]những gian khó
Rồi [E]những sóng gió
Sẽ [A]khiến ta nghĩ [B]suy
Đời nhiều [C#m]sóng gió, với bao lựa [A]chọn
Mình chọn [E]làm cùng với [B]nhau
Điều gì [C#m]quá khó, với [A]là nhiều trò
Mình [E]chọn làm cùng với [B]nhau
Chúng [E]ta là bạn bè
Chúng ta [B]là bạn bè
Đã cùng [C#m]nhau ở bên nhau [A]rất lâu
Cùng sẻ [E]chia kỉ niệm
Cùng sẻ [A]chia muộn phiền
Mọi [A]chuyện hằng ngày [B]với nhau
Chúng ta [E]là bạn bè
Chúng ta [B]là bạn bè
Sẽ cùng [C#m]nhau ở bên nhau [A]đến mai sau
Cùng chung [E]bước trong từng
giấc [B]mơ không bao giờ [A]phai [B]
Không bao giờ [E]phai
[E](Một ngày là bạn một đời mình [B]sẽ không quên
[C#m]Một ngày là bạn một đời mình [A]sẽ mãi nhớ
[E]Một ngày là bạn một đời mình [B]sẽ không phai
Những năm [A]tháng ta cùng sánh [B]vai.)
Chúng ta [E]là bạn bè
Chúng ta [B]là bạn bè
Sẽ cùng [C#m]nhau ở bên nhau đến [A]mai sau
Cùng chung [E]bước trong từng
giấc [B]mơ không bao giờ [A]phai [B]
Không bao giờ [E]phai
[E]Một ngày là bạn một đời mình [B]sẽ không quên
[C#m]Một ngày là bạn một đời mình [A]sẽ mãi nhớ
[E]Một ngày là bạn một đời mình [B]sẽ không phai
Những năm [A]tháng ta cùng sánh [E]vai.
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ