Hợp âm Có Giê-xu - Tehillah Nguyễn

Ca sĩ/ban nhạc: Tehillah Nguyễn


Verse:
Có Giê- [C]xu là con đã [Em]có hết mọi [Am]điều
Vì ngoài [F]Chúa con chẳng có phước nào [G]khác hơn
Có Giê- [C]xu là con đã [Em]có bình an [Am]thật
Vì biết [F]chắc Chúa luôn hằng bên [G]con
Chorus:
Lòng bình an [C]thay, ngập tràn sung [G]sướng
Chúa luôn ở [Am]bên, quản cai đời [F]con [G]
Lòng cậy nương [C]Giê-xu, dâng mọi điều [G]lên Cha
Chúa lo liệu [Am]thay. Chúa gánh thay [F]con
Chúa luôn ở [G]cùng trong suốt đời [C]con
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ