Hợp âm Cô Tấm Ngày Nay (Tâm Sắc Tấm OST) - Ricky Star Ngọc Thanh Tâm

Ca sĩ/ban nhạc: Ricky Star , Ngọc Thanh Tâm


[Dm]Cô cô cô Tấm ngày nay. Hông phải cô Tấm ngày xưa
[Dm]Cô cô cô Tấm ngày nay. Mắc chi phải cam chịu
[Dm]Cô cô cô Tấm ngày nay hông phải cô Tấm ngày xưa
Cô đâu có khác gì ai chẳng làm gì [Gm]sai
Cô đâu có lỗi gì [Gm]sai cũng hông có phải giật trai
Việc chi cô [Dm]phải mắc chi phải cam chịu
[Dm]Cô cô cô Tấm ngày nay hông phải cô Tấm ngày xưa
Cô đâu có khác gì ai chẳng làm gì [Gm]sai
Cô đâu có lỗi gì [Gm]sai cũng hông có phải giật trai
Việc chi cô [Dm]phải mắc chi phải cam chịu
[Dm]Cô cô cô Tấm ngày nay. Hông phải cô Tấm ngày xưa
[Dm]Cô cô cô Tấm ngày nay. Mắc chi phải cam chịu
[Dm]Cô Tấm xưa xửa xừa xưa xưa lơ xưa lắc xưa hơn thời này
Chứ còn cô Tấm ngày nay siêng năng tìm hiểu lên tra Goo[Gm]gle
Dù người nhà ức hiếp cô. Dù người ngoài ức hiếp [Gm]
Thì Tâm Sắc [Dm]Tấm cuyết tâm đi đổi đời
Đôi môi ăn cơm với [Dm]cá chứ đã có chửi xối xả ai đâu
Lương [Dm]tâm em không tha hóa một lòng lương thiện tiêu diệt kẻ [Gm]xấu
Bạn bè đều quý mến cô đồng nghiệp thì muốn giúp [Gm]
Diệt trừ gian [Dm]ác chứ mắc chi mà chịu hoài
[Dm]Cô cô cô Tấm ngày nay hông phải cô Tấm ngày xưa
Cô đâu có khác gì ai chẳng làm gì [Gm]sai
Cô đâu có lỗi gì [Gm]sai cũng hông có phải giật trai
Việc chi cô [Dm]phải mắc chi phải cam chịu
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ