Hợp âm Con cào cào - Bé Bào Ngư

Ca sĩ/ban nhạc: Bé Bào Ngư


Con cào [C]cào có cái [F]cánh xanh [C]xanh
[F]bay rất [C]nhanh từ lùm cây sang bụi [Am]cỏ
Con cào [C]cào rất thích thể [Dm]thao
Nên mới bay [G]nhanh với [F]nhảy rất [C]cao.
Muốn khoẻ [C]đẹp thì phải tập thể [G]thao
Ai muốn khoẻ [G7]đẹp thì phải tập thể [C]thao
Muốn khoẻ [C]đẹp thì phải tập thể [G]thao
Ai muốn khoẻ [G7]đẹp thì phải tập thể [C]thao.
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ