Hợp âm Đào Hoa Nặc (Thượng Cổ Tình Ca OST - 桃花諾 - 上古情歌 OST) - G.E.M Đặng Tử Kỳ (G.E.M. 邓紫棋)

Ca sĩ/ban nhạc: G.E.M Đặng Tử Kỳ (G.E.M. 邓紫棋)


tone [Am] Intro [F] [Fmaj7] [G] [G] [Am] [Am] [G] [Fmaj7] [G] [A] [A] [Am]
[Am]chūjiàn ruò qiǎnquǎn [G]shìyán [F]fēngchuī yún shū [C]juǎn
suì yuè[Dm]jiān wèn [G]jīnxī yòu hé [C]nián
xīn yǒu xī [F]dàn yuàn [G]zhíniàn [Am]lúnhuíguò jīngnián
tánzhǐ [Dm]jiān fánhuā [G]kāi luò duō[Am]shǎo biàn
zhè yīshì [Fmaj7]qiān bàn [G]jiūjié [Am]chùdòngle xīnxián
xià yī[Dm7]shì bù[G]zhī kěfǒu [C]zàijiàn[C7]
liú yīpiàn [Fmaj7]táohuā [G]jì niàn [Am]liǎo què fúshēng yuán
méimù [F]jiān hái [G]yǒu wǒ de [Am]sīniàn
yī cùn[Am]tǔ yī nián [C]mù yī huā [Am]yīshù [G]yī tān[C]
[A]qíng shì [Dm]zhǒng ài [G]piān kāi zài [C]mítú[D] [E]
wàng qián [Am]lù wàng jiù[C]wù wàng xīn [Fmaj7]wàng nǐ wàng zuìchū
huā bān[Dm]bān liú [G]zài ài nǐ [Am]de lù
[F] [G] [Am] [Am]
[F] [G] [A] [A]
zhè yīshì [Fmaj7]qiān bàn [G]jiūjié [Am]chùdòngle xīnxián
xià yī[Dm7]shì bù[G]zhī kěfǒu [C]zàijiàn[C7]
liú yīpiàn [Fmaj7]táohuā [G]jì niàn [Am]liǎo què fúshēng yuán
méimù [F]jiān hái [G]yǒu wǒ de [Am]sīniàn
yī cùn[Am]tǔ yī nián [C]mù yī huā [Am]yīshù [Gm]yī tān[C]
[A]qíng shì [Dm]zhǒng ài [G]piān kāi zài [C]mítú[D] [E]
wàng qián [Am]lù wàng jiù[C]wù wàng xīn [Fmaj7]wàng nǐ wàng zuìchū
huā bān[Dm]bān liú [G]zài ài nǐ [Am]de lù
qiánchéng sù[Am]yuàn láishì [C]lù yīniàn [Am]táohuā [G]yīnguǒ [C]
[A]nà yī[Dm]niàn jǐ què [G]shíguāng zài [C]zhòng fù[D] [E]
tīng yǔ [Am]shū wàng tiān [C]hú rénjiān [Fmaj7]liáoliáo qíng nán sù
huíyì bān[Dm]bān liú [G]zài ài nǐ [Am]de lù
Outro
[Am] [G] [F] [F]
[Dm] [G] [Am] [A]
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ