Hợp âm Đau xót lý chim quyên - Mai Thiên Vân

Ca sĩ/ban nhạc: Mai Thiên Vân


Tone gốc Fm: Capo 1
1. Ngày [Em] xưa khi ta lớn [A] lên
Đã nghe câu [C] hát [D] lý chim [Em] quyên [D]
Chim quyên ăn [C] trái nhãn [G] lồng
Chiều [Em] nay qua sông Cửu [G] Long
Lại nghe câu [E7] hát lý chim [Am] quyên [D]
Chim quyên ăn [B7] trái nhãn [Em] lồng.
ĐK:
Chim [Em] quyên chim ăn [Am] trái nhãn [G] lồng
Lia thia quen chậu vợ [Bm] chồng quen [Em] hơi
Mà đôi [G] ta không là tình [Am] nhân không phải vợ [Em] chồng
Chưa hề bén [C] tiếng chưa hề quen [D] hơi.
Như chim [Em] quyên chim ăn [A] trái nhãn [D] lồng
Như lia [G] thia chưa quen [B7] với chậu [Em] vàng
Nên dù biệt ly cũng chẳng đau buồn [Am] chi
Chẳng ngậm ngùi [G] đâu dù phải nghe câu [C] hát [B7] lý chim [Em] quyên.
2. Vàng [Em] rơi mênh mông sóng [A]
Thoạt nghe trong [C] gió [D] thoáng hương [Em] cau [D]
Hương cau xin [C] nhớ mùi [G] trầu
Chiều [Em] nay qua sông Cửu [G] Long
Chợt nghe ai [E7] hát lý thương [Am] nhau [D]
Thương nhau sao [B7] lỡ nhịp [Em] cầu.
* Chim [Em] quyên chưa ăn [Am] trái nhãn [G] lồng
Qua không thương bậu, bậu [Bm] đừng thương [Em] qua.
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ