Hợp âm Dòng suối trăm năm - Trần Thái Hòa

Ca sĩ/ban nhạc: Trần Thái Hòa


Tone gốc Gm: Capo 3
Chẻ đôi sông núi đêm bưng [Em]mặt
[Cmaj7]Mưa quấn khăn [Em]vào sầu ấu [Am]thơ
[F#dim7]Chẻ đôi thân [Am]thế mù tăm [D]tích
[B7]Ta nghĩa trang nào chôn cất [C7]nhau [Am]
[Bsus4]Chẻ đôi tâm thức canh mương [Em]cạn
[Cmaj7]Hương tóc tuy [Em]tâm vai thất [Am]tung
[F#dim7]Tưởng ai oan [Am]khuất vừa quay [D]gót
[B]Xương thịt đời [Am]sau máu rất [Em]buồn [Am] [Em]
[D]Biển [G]chưa chôn [Em]kín mầm ung [G]độc
[Cmaj7]Núi đã chia [B]triền [Am]dựng vách [Bsus4]ngăn [B]
Rừng [Am]thu quen trái khổ bi [D]lụy
[G]Rơi thấu đời [F#dim7]sau [B]lọn tóc [Em]người [Am] [Em]
[Em]Chẻ đôi con [Bsus4]gió cây ly [Em]biệt
[Cmaj7]Tim chân thương [Em]cùng mỗi tháng [Am]năm
[F#dim]Phạt ngang ký [Am]ức rừng thao [D]thiết
[G]Dòng suối trăm [B7]năm bỗng mất [Em]nguồn [Am] [Em]
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ