Hợp âm Đồng Tiền Xương Máu - Lâm Chấn Khang

Ca sĩ/ban nhạc: Lâm Chấn Khang


[C#m]Bạn nếu chơi nghĩa tình thì chắc [A]chắn anh [B]em bền [C#m]lâu
[A]Còn tính toán hơn [B]thua thì mình mất [E]nhau
Bạn cũng [A]đúng tôi không [B]sai , bạn chơi [G#m]tốt tôi đáp [C#m]lại ,
luật nhân [A]quả sẽ chẳng [B]tha cho một [C#m]ai
[C#m]Bạn nói tôi sang giàu rồi quên [A]mất anh [B]em ngày [C#m]nào
[A]Đời của chúng ta [B]chưa từng hề giống [E]nhau
bạn thì [A]sống cho riêng [B]mình còn tôi [G#m]sống cho gia [C#m]đình
Đường tôi [A]bước nước mắt [B]rơi ai nhìn [C#m]thấy
Mình từ nghéo [C#m]khó đi lên sang giàu Thì ta phải [A]biết quý [B]đồng tiền
sương [E]máu
[F#m]Tôi đi lên bằng đôi tay của [C#m]mình bạn và tôi [A]chung quy hai ta
chẳng giống [B]nhau
Một ngày nào [C#m]đó khi ta không tiền Người xem thường [A]ta nhất chính [B]
người [E]thân
[F#m]Khi ta trượt ngã trong cuộc [C#m]đời thì mới thấy [A]ai ở bên [B]trong
cuộc [C#m]chơi
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ