Hợp âm Dù con ra sao chúa vẫn yêu - Issac Thái

Ca sĩ/ban nhạc: Issac Thái


Tone chuan la Eb.
[Ebmaj7]Nhiều lúc bước [Bb/D]chân con lạc mất [Cm7] [Bbm7] [Eb]
[Ab]Nhiều lúc trái [Eb/G]tim con gục ngã [Fm7] [Bb]
[Eb/G]Nhiều lúc lòng con đây bất an [Fm7]
Chẳng [Abmaj7]có một ai đến [Bb7]bên ủi an [Eb] [Bb7]
[Ebmaj7]Dù biết hố [Bb/D]sâu ở đằng trước [Cm7] [Bbm7] [Eb]
[Ab]Dù biết phía sau[Eb/G] Cha hằng theo bước[Fm7] [Bb]
[Eb/G]Mà sao lòng con cứ trốn chạy? [Fm7]
Thật [Abmaj7]tâm lòng con muốn [Bb]quay trở về [Eb] [Fm7] [Eb/G]
Chorus
Nhà[Ab] Cha con [Bb/Ab]thấy an vui [Eb/G] [Cm7]
[Fm7]Cha đôi [Bb]mắt nhân [Eb]từ [Fm7]khẽ [Eb/G]
nói: “Này [Adim]con ta yêu [Bb9/Ab]con suốt [Eb/G]đời,
[C7]chẳng khi nào cách [Fm7]rời, vì [Abmaj7]ta là Cha [Bb]con”.
[Ab]khi con [Bb/Ab] khóc trong [Eb/G]đêm [Cm7]thì
[Fm7]Cha lau [Bb7]hết giọt [Eb]lệ [Fm7]tuôn [Eb/G]rơi
[Adim] con [Bb9/Ab]ngày mai ra thế [Eb/G]nào
[C7]Lòng Cha chẳng đổi [Fm7]dời, Cha [Bb7]vẫn yêu con trọn [Ebmaj7]đời.
Lead e.guitar
[Abmaj7] [Abm] [Eb/G] [Cm7] [Fm7] [Bb] [Eb] [Fm7] [Eb/G]
[Abmaj7] [Abm] [Eb/G] [Cm7] [Fm7] [Bb] [Csus4] [C7]
sau lead tăng lên Bb
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ