Hợp âm Đừng chúc em hạnh phúc - Thanh Hà

Ca sĩ/ban nhạc: Thanh Hà


Tone Thanh Hà là Gm. Capo 3 chơi Em tone [Em] Intro: |[Am7] [D7] |[Gmaj7] [Cmaj7] |[F#m7b5] [Baug] [B7] |[Em] [D] [G] [E] |[Am7] [D7] |[Gmaj7] [Cmaj7] |[F#m7b5] [Baug] [B7] |[Esus4] [Em] | [Esus2] [Em]
1. [Em] Tận cùng trong em
vẫn không hiểu [Am7] đã sai điều gì
[D7] Khiến anh lạnh lùng rồi thay [Gmaj7] đổi [F#m7b5] [B7]
[Em] Nghìn trùng xa xôi chia
đôi ngăn [Am7] cách hai con người
[F#m7b5] Chính ở trái [Baug] tim không còn [Em] yêu. [E]
ĐK:
Đừng chúc em [Am7] mai này [D7]
Sẽ yêu người [Gmaj7] tốt hơn [Cmaj7]
Hạnh phúc em [Am7] thương em yêu một [B7] đời
[Em] anh [D] anh [G] đó. [E]
Đừng nói anh [Am7] rất buồn [D7]
Nói anh cũng [Gmaj7] tổn thương [Cmaj7]
Một người khi [F#m7b5] muốn ở lại
Thì [B7] đã ở [Em] lại.
(Giang Tau) (1) (DK)
* Thôi đừng [Am7] nói nhiều [D7] lời
Em đớn [Gmaj7] đau nhiều [Cmaj7] rồi
Quá yêu [Am7] người đánh mất bản thân
Bởi do [F#m7b5] lòng cam tâm đau [B7]đến quen [Em] rồi. [E]
Em lãng [Am7] phí đời [D7] mình
Giấu hết [Gmaj7] cho cuộc [Cmaj7] tình
Sống cưng [Am7] chìu cảm xúc người khác
Để nhận [F#m7b5] lại tương lai tan [B7]nát
Đi [Em] đi
(ĐK)
[Am7] [D7] [Gmaj7] [Cmaj7] [F#m7b5] [Baug] [Em7]
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ