Hợp âm Dựng lại người dựng lại nhà - Khánh Ly

Ca sĩ/ban nhạc: Khánh Ly


Tone Khánh Ly là Bb. Capo 3 chơi G
1. [D] Ta cùng lên [G] đường, [Am] đi xây lại Việt [D] Nam
Bàn chân ta đi mau đi sâu vô [G] tới rừng cao
Vác [C] những cây rừng [G] to về nơi [C] đây ta xây lại [G] nhà
Dựng làng mới cho dân ta về, dựng nhà mới cho miền [D] quê.
Trên những con [G] đường, [Am] vang bước người dồn [D] chân
Bàn chân ta lên non ra sông ra [G] tới biển xanh
Gánh [C] đá mang về [G] kinh, về nơi [C] đây ta xây lm [G] nền
Dựng nhà mới trên đổ nát xày, dựng nhà mới trong nụ [G] cười.
ĐK: Sức [C] sống trong bàn [G] tay trong bàn [D] chân
Người đi [G] lên bàn tay hăng, nhà lớp [C] lớp lớn lên Việt [G] Nam
Nắng [C] mới nung lòng [G] anh, nung lòng [D] tôi, dù mưa [G] rơi
Dựng thêm nhanh nhà trên non xuống đến đồng [D] bằng
2. [D] Ta cùng lên [G] đường, [Am] đi xây lại Tự [D] Do
Lòng người dân ta xưa hoang vu nay [G] hết buồn lo
Những [C] sớm mai Việt [G] Nam tình ta [C] bay theo sóng ngọn [G] cờ
Dựng nhà mới như cây sang mùa, người Việt tới những trời [D] xa.
Ta cùng lên [G] đường, [Am] đi xây lại tình [D] thương
Lòng mẹ ta xưa kia bao la như [G] Thái Bình Dương
Những [C] đứa con là [G] sông mừng hôm [C] nay xoá hết căm [G] hờn
Mượn phù sa đấp xây trên điêu tàn lòng nhân ái lên nụ [D] hồng
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ