Hợp âm Đường dài chầm chậm bước đi cùng em (長路漫漫陪你走) - Vương Kiến

Ca sĩ/ban nhạc: Vương Kiến


Tone G Capo 1 Intro: [G] [Em]-[Am7] [D]-[G] [Em]-[C] [D]
máng máng [G] rén hǎi nán dé yī jù [D] shǒu
huā kāi [Em] huā xiè néng yǒu jī chūn [Am] qiū
xīn ruò [Bm] xiāng zhī mò yào xiāng [Em]
shān gāo [Am] shuǐ cháng [A7] yǔ nǐ gòng xié [D7] shǒu
gǔn gǔn [G] hóng chén nán dé yī huí [D] móu
cháo qǐ [Em] cháo luò néng yǒu jī huí [Am] shōu
qíng ruò [Bm] xiāng yī mò yào lí [Em] fēn
tiān yá [Am] hǎi jiǎo [A7] yǔ nǐ cháng xiāng [D7] shǒu
Chorus:
cháng lù [G] màn màn péi nǐ yī qǐ [Bm] zǒu
míng yuè [Em] qīng fēng gòng zuì zhè bēi [Am] jiǔ
bù guǎn [Bm] rén shēng duō shǎo fán hé [Em] yōu
dì lǎo [Am] tiān huāng [A7] ài wú jìn [D7] tóu
cháng lù [G] màn màn péi nǐ yī qǐ [Bm] zǒu
fēng fēng [Em] yǔ yǔ yě bù huí [Am] tóu
bù wèn [Bm] shì jiān duō shǎo kǔ yǔ [Em] chóu
xiāng yī [Am] xiāng bàn [A7] zhí dào yǒng [D] jiǔ
xiāng yī [Am] xiāng bàn [D7] zhí dào yǒng [G] jiǔ
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ

Hợp âm hát bởi Vương Kiến