Hợp âm Đường lên non - Trần Thái Hòa Thế Sơn

Ca sĩ/ban nhạc: Trần Thái Hòa , Thế Sơn


Tone gốc Gm: Capo 3
1. Đường lên [Em] non thì cao tình yêu [Bm] nước nung nấu
Giọt sương [C] hay hạt châu dòng sông [Am] in ngàn sao
Lấy [C] trời làm màn đất [Am] rừng làm giường
Thay [C] đèn bằng màu ánh [Bm] trăng.
[Em] [Bm] [C] [Am] [C] [D] [Em]
2. Nhìn sông [Am] ngân mộng say nhìn con [Bm] suối êm ái
Đời ngưu [C] lang là đây đường ta [Am] đi là đây
Gió [C] ngàn là hồn suối [Am] rừng là nguồn
Ta [C] hoà nhịp [Bm] đời ngàn [Em] phương.
[D] [Em] [D] [Em]
ĐK:
[D] Ta yêu nước ta
[Em] Ta yêu muôn đoá hoa
[G] Ta đây vui trong tiếng ca
[Am] Vang lên bao câu hát thiết tha
[B] Với những tiếng hát hoà điệu nhịp nhàng
[F#] Khi ban mai đi và nhiều chiều tà
[B] Vui nguồn vui cùng vui là vui.
3. Đường lên [Em] non thì cao tình yêu [Bm] nước nung nấu
Đường ta [C] đi vừa qua đường ta [Am] đi còn xa
Nước [C] nhà tình nhà thắm [Am] tình đậm đà
Núi [C] rừng hoà [Bm] cùng lời [Em] ca.
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ