Hợp âm Em Hát Thương Ai - Y Moan

Ca sĩ/ban nhạc: Y Moan


Em [C]hát thương ai thành cơn mưa núi [G]
Em hát thương ai tạnh cơn mưa rừng
Xao xuyến trong tôi lời con sông vang
Câu hát xa đưa rừng thu mơ màng
Lều [G]lêu lêu lếu....hế...
Em [C]hát thương ai nắng quên chiều hè
Sương [G]quên lời thề, tối quên đường về [C]
Nghìn [G]sầu câu hát Gia-Rai
Bâng khuâng sông nước Gia-Rai
Lều lêu lêu lếu....hế...
Em [C]hát thương ai nắng rung hạt vàng
Cánh [G]chim gọi đàn, xôn xao đại ngàn [C]
Em hát thương ai thành cơn mưa núi
Em hát thương ai tạnh cơn mưa rừng
Xao xuyến trong tôi lời con sông vang
Câu hát xa đưa rừng thu mơ màng
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ