Hợp âm Gạo Trắng Trăng Thanh - Duy Khánh Thanh Huyền

Ca sĩ/ban nhạc: Duy Khánh , Thanh Huyền


Trong đêm [Dm] trăng, tiếng chày [Gm] khua, ta hát [A7] vang trong đêm trường
mênh [Dm] mang
Ai đang [C] say, chày buông [A7] rơi, nghe tiếng vơi tiếng [Dm] đầy [A7] [Dm]
Ai đang đi, trên đường [Gm] đê, tai lắng [A7] nghe muôn câu hò đê [Dm]
Vô đây [C] em, dù trời [A7] khuya anh nhớ đưa em [Dm] về [A7] [Dm]
Muôn câu hò, hò hò [F] khoan, đang mãi [A7] vang trong đêm [Dm] dài,
Gái trai làng chiều hôm [F] nay đang mãi [A7] say theo tiếng [Dm] chày
Đêm chơi [G] vơi gạo cười [F] tươi, như chuyền [A7] hơi ấm, ấm lòng [Dm] người
[D7] hô hò anh [G] em giã trắng cối [A] này
[Dm][F] hò duyên ta ví [A] đặng hò [Dm] hô hò sông dài Long là Cửu [A]
Long
Muôn cầu [Dm] hò hò hò [F] khoan đang mãi [A7] vang trong đêm [Dm] dài
Gái trai làng chiều hôm [F] nay đang mãi say theo tiếng [Dm] chày
Đêm chơi [G] vơi, gạo cười [F] tươi như chuyền [A7] hơi ấm, ấm lòng [Dm] người
[D7] hô hò
Em [G] ơi! Gạo trắng như [A] ngà ò [Dm][F] hò nuôi dân giết [A] giặc
[Dm] hô hò nước nhà là quang [A7] vinh.
Ai xa [Dm] xăm, ai buồn [Gm] chăng, nghe hát [A7] vang muôn câu hò thênh [Dm]
thang
Chân băng [C] ngang, vào nơi [A7] đây, chấp mối duyên lỡ [Dm] làng. [A7] [Dm]
Trong đêm thanh, trăng tàn [Gm] canh, bao tiếng [A7] ca theo tiếng chày nhanh
[Dm] nhanh
Dư âm [C] xa, còn vang [A7] mãi trong ánh đêm trăng [Dm][A7] [Dm]
Trong đêm thanh, trăng tàn [Gm] canh, bao tiếng [A7] ca theo tiếng chày nhanh
[Dm] nhanh
Dư âm [C] xa, còn vang [A7] mãi trong ánh đêm trăng [Dm][C]
Còn vang [A7] mãi trong xóm nghèo làng [Dm] ta.
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ