Hợp âm Hai khía cạnh cuộc đời (Both sides now) - Julie Quang

Ca sĩ/ban nhạc: Julie Quang


Tone Julie Quang là F#. Capo 1 chơi F
1. [F] Mây xây lâu đài [Bb] trên cõi [F] trùng
Nhẹ nhàng như [Am] bông chuyện [Bb] thành tơ [F] duyên
Mây như tóc [Bb]thần cuốn [Gm]trên màn không
Tôi cho [Gm7]mây đẹp vô [C] cùng
Nhưng [F] nay mây [Bb] thay màu trên khắp [F] trùng
Từng làn mây [Am] đen về [Bb] làm mưa [F] rơi
Bao nhiêu những [Bb] điều tôi [Gm]vẫn hằng mơ
Theo mây tan [Gm7]về tít [C]
Nay [F] tôi xin nhìn mây [Bb] tới hai [F] lần
Nhìn [Bb] thấp xa [F] gần, nhưng [Bb] vẫn cho [F] rằng
Đám [Am] mây, đám [Bb] mây mong [F] lung ảo huyền
Ôi mây! ôi mây! ôi mây là [C] gì mây [F] hỡi [Bb] [F] [Bb] [F] [Bb] [F] [Bb]
2. [F] Như bao nhiêu chuyện [Bb] thần tiên [F] đẹp
Này là yêu [Am] anh, này [Bb] là yêu [F] em
Bao nhiêu mối [Bb] tình đến [Gm]trong ngày đêm
Tôi cho yêu [Gm7]là lâu [C] bền
Nhưng [F] nay tôi [Bb] nghe chuyện như bắt [F] đầu
Từng người yêu [Am] nhau, từng [Bb] người xa [F] nhau
Xa trong tiếng [Bb] cười, hay [Gm]trong lời than
Yêu đương, hay [Gm7]là chán [C] chường
Nay [F] tôi xin nhìn yêu [Bb] tới hai [F] chiều
[Bb] ít hay [F] nhiều nhưng [Bb] hết tin [F] vào
Chữ [Am] yêu, chữ [Bb] yêu lung [F] linh ảo huyền
Ôi yêu! ôi yêu! ôi yêu là [C] gì, hỡi [F] yêu [Bb] [F] [Bb] [F] [Bb] [F] [Bb]
3. [F] Lo âu hay là [Bb] tự tin [F] nhiều
Hoặc là hoang [Am] mang, hoặc [Bb] là tin [F] yêu
Bao nhiêu khát [Bb] vọng bấy [Gm]nhiêu chờ mong
Tôi cho cõi [Gm7]đời dễ [C] dàng
Nhưng [F] nay tôi nghe đời [Bb] sao khác [F] thường
Bạn bè hôm [Am] nay, bạn [Bb] bè hôm [F] mai
Bao nhiêu tháng [Bb] ngày, bấy [Gm]nhiêu đổi thay
Trong tay nhưng [Gm7]rồi mất [C] hoài
Nay [F] tôi xin nhìn kiếp [Bb] sống hai [F] bề
Đời [Bb] sống đi [F] về nhưng [Bb] sẽ ước [F] thề
Sống [Am] như, sống [Bb] như giấc [F] mơ hiện về
Sinh ra sinh ra sinh ra làm [C] gì hỡi [F] ơi [Bb] [F] [Bb] [F] [Bb]
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ