Hợp âm Hãy Đến Với Con Người Việt Nam - VMusic

Ca sĩ/ban nhạc: VMusic


tone gốc: A capo 2
Ver.1
Này bạn thân [G] ơi năm châu bốn [D] phương
Việt Nam đất [Em] nước chúng tôi xin [Bm] chào
Ngày nào [C] còn chìm trong khói [D] bom
Mà giờ [D7] đây cất cao lời ca [G] vang.
Hà Nội thủ [G] đô con tim dấu [D] yêu
Ngược xuôi phố [Em] xá đã vui thêm [Bm] nhiều
Tàu vào [C] Nam rộn vang tiếng [Am] ca
Ngàn bàn [D7] tay vẫy nhau chào tương [G] lai.
Sài Gòn hôm [G] nay bao nhiêu đổi [D] thay
Hoà theo sức [Em] sống với bao công [Bm] trình
Từ bàn [C] tay cùng nhau đắp [D] xây
Để giờ [D7] đây chúng tôi gọi [G] mời.
ĐK:
Hãy đến với [G] những con người Việt [Am] Nam tôi
Đến với quê [D] hương đất nước thanh [G] bình
Đến với tết [E] đón giao thừa ngày [Am] ba mươi
Với những chiến [D] công mùa xuân năm [G] ấy.
Quê hương tôi [E] đây đã sống hôm [Am] qua
Quê hương tôi [D] đây vẫn sáng hôm [G] nay
Quê hương tôi [E] đây sẽ mãi mai [Am] sau
Vang danh non [D] sông trái tim Việt [G] Nam.
Ver.2
Này bạn thân [G] ơi năm châu bốn [D] phương
Việt Nam đất [Em] nước chúng tôi xin [Bm] chào
Ngày nào [C] còn chìm trong khói [D] bom
Mà giờ [D7] đây cất cao lời ca [G] vang.
Một ngày cha [G] ông vang danh núi [D] sông
Một ngày đất [Em] nước đứng lên thanh [Bm] bình
Ngày dựng [C] xây cùng bao cánh [D] tay
Ngày hôm [D7] nay bước lên cùng anh [G] em.
Mảnh đạn năm [G] xưa gieo trên đất [D] nâu
Giờ đây đã [Em] hoá những thân lúa [Bm] vàng
Gởi vào [C] trong từng trang sách [D] thơ
Chờ tương [D7] lai trái tim mỉm [G] cười.
ĐK:
Hãy đến với [G] những con người Việt [Am] Nam tôi
Đến với quê [D] hương đất nước thanh [G] bình
Đến với tết [E] đón giao thừa ngày [D] ba mươi
Với những chiến [D7] công mùa xuân năm [G] ấy.
Quê hương tôi [E] đây đã sống hôm [Am] qua
Quê hương tôi [D] đây vẫn sáng hôm [G] nay
Quê hương tôi [E] đây sẽ mãi mai [D] sau
Vang danh non [D7] sông trái tim Việt [G] Nam.
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ