Hợp âm Kiếp Xuân Muộn - Nguyễn Hà

Ca sĩ/ban nhạc: Nguyễn Hà


[Bm7]Luống trông hoài nghe tiếng [C#dim7]nhạn kêu, cánh thư [F#7]xanh đã
[Bm7]mở
[Bm7]Này hỡi chim nhạn mang đi giùm [C#dim7]những lời [F#7]than chốn
[Bm7]phòng khuya
[B7]Khói hương bay êm mờ đôi mắt thức [Em7]đêm trông chờ
[Bm7]Cánh hoa gục lên chiếc [C#dim7]đoan thờ xiêm [F#7]áo tan [F#7#9]hoang
[Bm]Này hoa ơi em đã mệt kiếp [F#7]xuân muộn
[F#7]Này trăng ơi em đã tàn giấc [Bm]mơ buồn
[G]Phải hóa ra tro ai mới [C#dim7]yên lòng và [F#7]mới thảnh [Bm]thơi.
[Bm]Vứt đi vào một tiếng [C#dim7]cười vui, vứt đi [F#7]em cũng [Bm7]đành
[Bm6]Tình kiếp chưa hề ghi nhớ [C#dim7]nghiệp chướng mà [F#7]sao nay [Bm]trả
vay
[B7]Vẫn mơ khăn ra chào ra nói chút [Em7]vui thiên hạ
[Bm]Sớm mai còn đây xác [C#dim7]không hồn như [F#7]khói hương [F#7#9]thôi
[Bm7]Tình hoa không tan cũng là kiếp [F#7]xuân thừa
[F#7]Tình trăng không mang đến được giấc [Bm7]mơ vừa
[G6]Chẳng cứ em đâu xuân đã [C#dim7]đi vàng bỏ [F#7]đất người [Bm]thừa
[B]Tuổi mơ em [B7]cháy như chân ruộng đó [Em7]sao
Nhan sắc ơi trao có cho [C#dim]được ta hạnh [F#]phúc
[Cm]Này hoa ơi em đã mệt kiếp [G7]xuân muộn
[G7]Này trăng ơi em đã tàn giấc [Cm]mơ buồn
[G#]Phải hóa ra tro ai mới [Ddim7]yên lòng và [G7]mới thảnh [Cm]thơi.
[G#6]Chẳng cứ em đâu xuân đã [Ddim7]đi vàng bỏ [G7]đất người [Cm]thừa
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ