Hợp âm Kinh Đội Trưởng - Sinh hoạt TNTT

Ca sĩ/ban nhạc: Sinh hoạt TNTT


Nguyện [Em]xin Giêsu anh cả từ nhân,
ngày đêm ban [B7]xuống muôn ơn phúc cho đội của [G]con.
Giúp cho đoàn [D]con nên những Tông Đồ nhiệt [Em]thành,
mở rộng nước [G]Chúa cứu [B7]rỗi các linh [Em]hồn.
Đời [Em]con hy sinh nguy khó chẳng nề.
Bền tâm bác [B7]ái yêu Chúa yêu người thiết [G]tha.
Rước lễ mỗi [Em]ngày dâng lên Cha tất cả cuộc [D]sống.
Xứng danh Tông [B7]Đồ của [G]Chúa [Em]Giêsu.
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ