Hợp âm Kinh Hòa Bình - Mai Thiên Vân

Ca sĩ/ban nhạc: Mai Thiên Vân


Tone gốc Dm: Capo 5
Lạy [Am]Chúa xin [Dm]hãy dạy [Am]con (X 2)
Lạy Chúa từ [Am]nhân xin cho con biết mến [F]yêu
Và phụng sự [E7]chúa trong mọi [Am]người
Lạy Chúa xin [Dm]hãy dùng [Am]con
Như khí [F]cụ bình [G]an của [C]Chúa [E7]
Để [Am]con đem yêu thương vào nơi oán [Em]thù
Đem thứ [C]tha vào nơi lăng [G]nhục
Đem an [F]hoà vào nơi tranh [E7]chấp
Đem chân lý vào chốn lỗi [Am]lầm
Để [Am]con đem tin [F]kính vào nơi nguy [Em]nan
Chiếu trông [Am]cậy vào nơi thất [Em]vọng
Để [C]con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm
Đem niềm [E7]vui đến chốn u [Am]sầu.
Lạy Chúa xin hãy dạy [Am]con
Tìm an ủi [F]người hơn được người [E7]ủi an
Tìm hiểu biết [F]người hơn được người hiểu [C]biết [E7]
Tìm yêu mến [Am]người hơn được người mến [E7]yêu
[Am]chính khi hiến thân là [F]khi được nhận [E7]lãnh
Chính lúc quên [F]mình là lúc gặp lại bản [E7]thân
[Am]chính khi thứ [F]tha là khi được tha [C]thứ
Chính lúc chết [E7]đi là khi vui sống muôn [Am]đời.
[F]Ôi thần linh thánh ái xin [E7]mở rộng lòng [Am]con
Xin thưởng [C]ban xuống những [F]ai
Lòng đầy thiện [E7]chí ơn an [Am]bình
Lạy [Am]Chúa xin [Dm]hãy dạy [Am]con (X 2)
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ