Hợp âm Lệ Hoang - Thanh Hà

Ca sĩ/ban nhạc: Thanh Hà


[tone]điệu[E]điệu boston, tempo 66
Mưa[E] rơi bên song[C#m] cửa
Lệ[F#m] rơi thấm nỗi[B7] niềm.
Hạt[Abm] nào không đổ[F#m] vỡ
Giọt[A] nào chẳng[B7] nát tan
Mưa[E] rơi mưa[C#m] rơi mãi
Quyện[F#m] nhau đổ[B7] thành giòng
[Abm]Lệ hoang ta rơi[F#m] mãi
[B7]Chảy lặng thầm về[E] tim
Mưa[Ab] rơi trời nghiêng[C#m] ngả
Lệ [B]rơi tình ngả[E] nghiêng
[A]Hạt nào trời[F#m] ảm đạm
[B7]Giọt nào tình[E] u mê
[Ab]Mưa rơi mưa rơi[C#m] mãi
[F#m] từng hạt chảy vào[E] đời
[A]Lệ hoang ta rơi[F#m] mãi
[B7] từng giọt buồn trong[C#m] ta
[E]Mưa rơi cho cây[C#m] cỏ
Từng[F#m] yêu thương lấp[B7] vùi,
[Abm] lệ hoang cho ta[F#m] đó
[Am]Chôn vùi[B7] tình[E] tang thương.
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ