Hợp âm Lòng Chúa Biết Bao Đặng - Tina Luu

Ca sĩ/ban nhạc: Tina Luu


Lòng yêu [D]Chúa biết [A]bao, yêu [G]Chúa biết [D]bao
Mọi [Bm]điều trong tâm con, nguyện [Em]yêu Chúa [A]thôi
Lòng yêu [D]Chúa biết [A]bao, yêu [G]Chúa biết [D]bao
Duy [Em]Ngài con mãi [A]yêu trọn [D]đời
ĐK
[A]Giêxu [Bm]Giêxu, [G]lòng con yêu [A]nhất chính [Bm]Ngài
[A]Giêxu [Bm]Giêxu, duy [Em]Ngài con mãi [A]yêu trọn [D]đời
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ