Hợp âm Luật Yêu Thương - Lm. JB. Nguyễn Sang

Ca sĩ/ban nhạc: Lm. JB. Nguyễn Sang


1, Cho [G]con một điều răn [Em]mới
yêu [Am]thương luật Chúa muôn [D]đời.
Cho [G]con một lời dấu [Bm]yêu,
con [Am]ơi hãy yêu mến [D]nhau.
Theo [G]gương Thầy yêu thương [E7]trước,
hy [Am]sinh mà [D7]hiến thân [G]mình.
Hy [C]sinh vì người dấu [G]yêu
liều cả tấm [D]thân tình yêu chính [G]nhân.
ÐK: Yêu [G]thương là điều răn [Bm]mới,
anh [D7]em hãy mến yêu [G]nhau;
Yêu [D]thương người ta sẽ [Em]biết,
anh [D7]em là môn đệ [G]Thầy.
2, Cho [G]con ngàn lời yêu [Em]dấu
vẫn [Am]không bằng chính gương [D]Thầy,
Hôm [G]nay Thầy dùng nước [Bm]đây,
đôi [Am]tay rửa chân chúng [D]con.
Con [G]ơi ngần ngại chi [E7]nữa
nay [Am]con làm [D7]cũng như [G]Thầy.
Con [C]xem Thầy là Chúa [Em]Con
mà Thầy rửa [D]chân từng người chúng [G]con.
ÐK: Yêu [G]thương là điều răn [Bm]mới,
anh [D7]em hãy mến yêu [G]nhau;
Yêu [D]thương người ta sẽ [Em]biết,
anh [D7]em là môn đệ [G]Thầy.
3, Yêu [G]thương là hy sinh [Em]trước
cho [Am]con cả chính thân [D]mình.
Yêu [G]thương cần chi đắn [Bm]đo,
không [Am]xem lợi thua trước [D]sau.
Yêu [G]thương dù muôn nguy [E7]khó,
kiên [Am]tâm chẳng [D7]nghĩ xa [G]gần.
Yêu [C]thương mùa xuân ngát [C]hương
tỏa lan bốn [D]phương này con biết [G]chăng.
ÐK: Yêu [G]thương là điều răn [Bm]mới,
anh [D7]em hãy mến yêu [G]nhau;
Yêu [D]thương người ta sẽ [Em]biết,
anh [D7]em là môn đệ [G]Thầy.
4, Yêu [G]thương tìm nguồn vui [Em]đến
cho [Am]nhau nặng nỗi ưu [D]phiền.
Yêu [G]thương bừng lên xóa [Bm]tan
bao [Am]nhiêu hờn căm ghét [D]ghen.
Yêu [G]thương dọi nguồn chân [E7]
cho [Am]ai lầm [D7]lỡ ê [G]chề.
Yêu [C]thương làm cho khắp [C]nơi
được luôn thắm [D]tươi hạnh phúc mãi [G]thôi.
ÐK: Yêu [G]thương là điều răn [Bm]mới,
anh [D7]em hãy mến yêu [G]nhau;
Yêu [D]thương người ta sẽ [Em]biết,
anh [D7]em là môn đệ [G]Thầy.
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ