Hợp âm Man City (Blue Moon) - Various

Ca sĩ/ban nhạc: Various


Blue [G]Moon, [Em]
[C]You saw me [D]standing a[G]lone, [Em]
[C]Without a [D]dream in [G]my heart ,[Em]
[C]Without a [D]love of [G]my own
Blue [G]Moon, [Em]
[C]You saw me [D]standing a[G]lone, [Em]
[C]Without a [D]dream in [G]my heart ,[Em]
[C]Without a [D]love of [G]my own
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ