Hợp âm Món quà của Quasimodo (卡西莫多的礼物) - Hoa Thần Vũ

Ca sĩ/ban nhạc: Hoa Thần Vũ


[Em]Yèwǎn chuán lái [Bm]zhōng shēng
[C]Fēng xímièle [G]làzhú
[B]Zhōnglóu wài [C]tā de gē[G]shēng
[B]Huídàng yèkōng
[Em]Jìngzi lǐ de [Bm]guàiwù
[C]Chuānzhuó tóngyàng [G]yīfú
[B]Zài wú zhù [C]yǎnshén zhī [G]zhōng
Shì [B]wúbiān de gū[Em][B][Cmaj7] [G]
[B]Chéntòng de [C]gē zài sù[G]
shuō zhè [B]bùshì shéi de [Em]cuò [B]ō [Cmaj7] [G]
[B7]Kǎ xī mò [C]duō de lǐ[G]wù xiǎng[B]shòu gū[Em]
[Bm] [C] [G] [Bm] [C] [G] [B]
[Em]Yángguāng cóng bù [Bm]guānggù
[C]Yuèguāng wèi wǒ [G]bànwǔ
[B]Bālí yè[C]wǎn de zhōng [G]shēng
Shì [B]wǒ de yīnfú
[Em]Rúguǒ xíguàn [Bm]tòngkǔ
[C]Yǎnlèi bù huì [G]hěn kǔ
[B]Ruò nǐ shāng [C]bēi ràng wǒ [G]zhōng shēng
[B]Gěi nǐ ānwèi [Em][B] [C] [G]
[B]Shāyǎ de [C]gē hánzhe [G]lèi
[B]wèi nǐ zhùfú [Em][B] [C] [G]
[B]Kǎ xī mò [C]duō de lǐ[G]wù xiǎng[B]shòu gū[Em]
[Em] [Am] [Bm] [B] [Em]
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ