Hợp âm Nếu như người yêu tôi ( 如果你爱我 - Cho anh nhìn về em OST) - Châu Thâm (周深 )

Ca sĩ/ban nhạc: Châu Thâm (周深 )


capo 2 tone [Em]
Ràng [C]wǒ ràng nǐ, xiāoyáo [D]děngdài
ràng [Bm7]zhè gùshì, màn man [Em]liú bái
wǒ bù shuō [Am7]bu ài
wǒ bù shuō [Bm]míng bái
[Bm7]yǎngwàng de [Em7]ài [D]
suǒ [C]yǒu wǎngshì, jiànjiàn [D]péngpài
xiàng [Bm7]nà qīngtái, tuìle [Em]yòu lái
wǒ bù shuō [C]bu ài, wǒ bù shuō [D]míng bái
yáoyuǎn de [Em]ài
[D]rúguǒ nǐ ài [C]wǒ, shì dǒngdé yǐ [D]hòu
rúguǒ nǐ xiǎng [Bm7]wěn wǒ, xiàng gěi yīgè [Em]chéng nuò
rúguǒ nǐ ài [C]wǒ, rúguǒ nǐ xiǎng [D]
jiù bié shuō yǐ [Em]hòu
[Dm]rúguǒ nǐ ài [C]wǒ, shì fàngxià yǐ [D]hòu
rúguǒ nǐ xiǎng [Bm7]wēnróu, xiàng gāng shuō de [Em]chéngnuò
rúguǒ nǐ ài [C]wǒ, rúguǒ nǐ zhēn de ài [D]
qǐng nǐ bié [Em]zǒu
[Bm] [C] [Bm] [D]
ràng [C]wǒ ràng nǐ, xīnkǔ [D]děngdài
suǒ [Bm7]yǒu bēi xǐ, dōu shì [Em]rěnnài
wǒ bù shuō [C]bu ài, wǒ xiǎng shuō [Bm]míng bái
[Bm7]juéwàng de [Em7]ài [D]
[Bm] [C] [E]
[C]zài ménwài, gūdān [D]páihuái
[Bm7]zài kūqì, xiàng shì [Em]huógāi
wǒ bùshì [C]bù ài, wǒ bù shuō [D]míng bái
nǐ bùyào zài [Em]cāi
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ