Hợp âm Ngài Thành Tín Thay - Isaac Thái Phương Ly Hoàng Đức

Ca sĩ/ban nhạc: Isaac Thái , Phương Ly , Hoàng Đức


1/. [C]Con xin đến [F]quỳ cung kính [C]trước [G]ngôi [Am]Ngài,
Lòng an [F]nghỉ ở trong [C]Danh Ngài,
Ngập tràn [Dm]bao nhiêu phước [G7]hạnh.
Nguyện thờ [C]tôn ca khen Danh [F]Chúa
Và chiêm ngưỡng [G]chỉ duy [Am]Ngài.
Lòng sướng [Dm]vui hoan ca vì [G]con thuộc [C]Ngài.
2/. [C]Ngài hằng [F]nghe lời con khẩn [C]thiết [G]kêu [Am]cầu,
Lòng an [F]thái giữa cơn [C]ba đào, Vì Ngài [Dm]luôn luôn ở [G7]cùng.
Lời Ngài [C]ban cho con vui [F]thỏa,
Rằng tay Chúa [G]chở che [Am]hoài.
Lòng sướng [Dm]vui hoan ca vì [G]con thuộc [C]Ngài.
ĐK: Chúa của con muôn [Dm]đời y [G]nguyên,
Lời Ngài không đổi [C]dời.
Chúa của con muôn [Dm]đời y nguyên.
[F]Chúa ơi Ngài [G]thành tín [C]thay!
3/. [C]Nguồn tình [F]yêu, bình an chỉ [C][G]trong [Am]Ngài,
Nguyện con [F]đến đỡ nâng [C]bao người,
Vì Ngài [Dm]yêu con quá [G7]nhiều.
Còn bao [C]nhiêu năm con trên [F]đất, con sẽ hát [C]xướng [G]cho [Am]Ngài.
Lòng sướng [Dm]vui hoan ca vì [G7]con thuộc [C]Ngài.
Chúa của con muôn [Dm]đời y nguyên,
(Chúa Vua các vua...) [G]Lời Ngài
không đổi [C]dời (Tình yêu Ngài không đổi dời...) [Am]
Chúa của con muôn [Dm]đời y nguyên.
[F]Chúa ơi Ngài [C]thành [G]tín [C]thay!
[F]Chúa ơi, thật Chúa ơi! Ngài [C]thành [G]tín [C]thay.
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ