Hợp âm Ngộ Nhận (Trời Sáng Rồi, Ta Đi Ngủ Thôi OST) - Hà Quốc Hoàng

Ca sĩ/ban nhạc: Hà Quốc Hoàng


Intro: [G] [D/F#] [Em] [D] [Cadd9] [Cadd9/B] [Am] [D]
Trời [G]nắng ngộ [D/F#]nhận trời [Em]mưa,
bóng râm lại [Cadd9]tưởng trời [Cadd9/B]vừa hoàng [Am]hôn. [D]
bánh [G]xe ngộ [D/F#]nhận mặt [Em]đường,
sứt càng gãy [Cadd9]gọng chuyện [Cadd9/B]thường mà [Am]thôi.[D]
Trái [G]tim ngộ [D/F#]nhận cuộc [Em]đời,
cho nên đau [Cadd9]khổ một [Cadd9/B]thời trẻ [Am]trung. [D]
Con [G]thuyền ngộ [D/F#]nhận dòng [Em]sông,
giữa dòng mới [C]thấy mênh [D]mông bến [G]bờ.
còn [G]tôi ngộ [D/F#]nhận ước [Em]mơ,
nỗi đau lại [Cadd9]hoá câu [Cadd9/B]thơ dịu [Am]dàng. [D]
Địa [G]ngục mà [D/F#]tưởng thiên [Em]đàng,
đói nghèo mà [Cadd9]tưởng giàu [D]sang tuyệt [G]vời.
còn [G]em bởi [D/F#]ngộ nhận [Em]tôi,
cho nên ta [Cadd9]buộc chung [D]đời với [G]nhau
còn [G]em bởi [D/F#]ngộ nhận [Em]tôi,
cho nên ta [Cadd9]buộc chung [D]đời với [G]nhau.
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ