Hợp âm Nguyện Danh Chúa Luôn Được Tôn Cao - Antôn Đình Dũng

Ca sĩ/ban nhạc: Antôn Đình Dũng


Tone [G]
[G]Lạy Cha [C]Thánh con xin dâng [D] lên [C]-[D]-[G]
Lời ca [C] chúc tôn Cha nơi rất [D] cao [C]-[D]-[G]
Lòng vui [C] sướng Chúa ở trong [D] con [C]-[D]-[G]
Ngài đã [C] đến để ban ơn cứu [D] con [C]-[D]-[G]
ĐK:
Chúa đã đến [C] thế gian tìm [D] con để [C] dắt [D] đưa [G] con
Nơi cây [C] gỗ Chúa đã chịu [D] thay chết [C] thay [D] cho [G] con
Nơi hang [C] tối Chúa đã phục [D] sinh
Vinh quang [Bm] Chúa thăng thiên quyền [Am7] oai
Nguyện danh [D] Chúa luôn được [G]tôn cao
Tạ ơn [C]Chúa đã ban cho [D]con [C]-[D]-[G]
Tình yêu[C] đó mãi luôn còn khắc [D]ghi [C]-[D]-[G]
Dù năm [C]tháng phai mờ con[D] luôn [C]-[D]-[G]
Nguyện yêu [C]Chúa suốt đời tôn kính [D]Cha [C]-[D]-[G]
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ