Hợp âm Những bản tình ca rất hay nhưng khó hát - Zhang Jindi

Ca sĩ/ban nhạc: Zhang Jindi


Intro: [G] [D]-[Em] [D]-[C] [G]-[Am] [D7] [G] [D]-[Bm] [Em]-[C] [D7]-[G]
1.
[G] wǒ yǐ wéi [D] wǒ yǐ jiāng [Em] nǐ yí [G] wàng
[C] nà xiē guò wǎng [G] yǐ chéng liǎo jué [Am] xiǎng [D]
[Bm] cā jiān ér guò [Em] què kàn jiàn [C] nǐ dí lèi [Em] guāng
[G] nà shǒu qíng gē [Bm] zài ěr biān huí [Am] xiǎng [D7]
2.
[G] méi yǒu liǎo [D] nǐ wǒ dí ài [Em] hé chǔ ān [G] fàng
[C] nà xiē huí [G] yì huán yī jiù zhēn [Am] cáng [D]
[Bm] wǔ yè mèng huí [Em] shuí yòu zài [C] qīng shēng yín [Em] chàng
[G] jì mò xīn shì [D7] bèi wēn róu zhuó [G] shāng
Chorus:
dū shuō [G] qíng gē hǎo tīng què nán [Em] chàng
[G] yī jù [C] yī shāng [Am] yuè chàng yuè xīn [D] huāng
gē shēng [Bm] yōu yōu [D] sàn bù qù bēi [Em] shāng
[C] duō shǎo [Am] yǒu qíng rén [A] tiān yá liǎng xiāng [D7] wàng
dū shuō [G] qíng gē hǎo tīng zuì nán [Em] chàng
[G] yī jù [C] yī shāng [Am] yuè tīng yuè duàn [D] cháng
gē shēng [Bm] dàn dàn [D] chàng bù wán chóu [Em] chàng
[C] ài guò [Am] liǎo nǐ [D7] wǒ gāi zěn me [G] wàng
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ

Hợp âm hát bởi Zhang Jindi