Hợp âm Nước Mắt Của Ngôi Sao / 星星的眼泪 (Thời Đại Của Anh, Thời Đại Của Em Ost) - Huyền Tử (Xian Zi) 弦子 (Huyền Tử)

Ca sĩ/ban nhạc: Huyền Tử (Xian Zi) , 弦子 (Huyền Tử)


Tone gốc A: Capo 2
[G]Yī shùn jí shì de [D]mèng
[Em7]Níng jié zài yǎn [D]zhōng
[C]Yī kē xīng [G]huá guò yè [A7]kōng [D]
Yǔn là [G]zài nǐ shǒu [B]zhōng
Duō [C]xiǎng nǐ huì [Cm]dǒng
[G]Yǎn lèi shì lái [Am7]bù jí [D]de zhòng [G]féng
Love will [Em]go go
[D]Xīng kōng mó hū [C]le yǎn móu [G]
Love will [Em7]go go
[A]Shì wǒ de xīn [C]huì hěn [D]tòng
Měi yī miǎo [G]zhōng wǒ [B]
huá zhù jì yì [C]zài xīng [Cm]kōng
[Am]Nà yǎn lèi [D][C]huì dǒng
Xīn chàn [G]dǒu de tiào [Bm]dòng
[C]Huì yīn nǐ ér [G]tòng
[Am7]Méi shuō de huà [Bm]fàng zài xīn zhōng [A7] [D]
Wǒ pěng [G]zhù yáo yuǎn [B7]de chù [C]bù jí de [Cm]mèng
[G]Děng zhù zài mǒu [Am7]yī tiān [D]huì zhòng [G]féng
Love will [Em]go go
[D]Xīng kōng mó hū [C]le yǎn móu [G]
Love will [Em7]go go
[A]Shì wǒ de xīn [C]huì hěn [D]tòng
Měi yī miǎo [G]zhōng wǒ [B]huá
zhù jì yì [C]zài xīng [Cm]kōng
[Am]Nà yǎn lèi
Don't let me [Em]go go
[D]Wǒ diǎn liàng quán [Cmaj7]bù xīng kōng [G]
Don't let me [G]go go
[A]Ài nǐ de xīn [C]huán [D]zài tòng
Nà yī miǎo [G]zhōng xīng [B]xīng
de lèi là [C]zài shǒu [Cm]zhōng
[D]Gào sù wǒ [Em]huì zhòng [A]féng
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ