Hợp âm Sắc Màu - Trần Thu Hà

Ca sĩ/ban nhạc: Trần Thu Hà


Tone Trần Thu Hà: Gm
Một màu [Am]xanh xanh chấm thêm [Em]vàng vàng
Một màu [Am]xanh chấm thêm [D]vàng cánh đồng [Am]hoang
Một màu [Dm]nâu nâu một màu [G]tím tím
Màu nâu [F]tím mắt em [Em]tôi ôi đẹp [Am]dịu dàng
Một màu [Am]xanh lam chấm thêm [Em]màu chàm
Thời chinh [Am]chiến đã qua [D]rồi sắc màu [Am]tôi
Một màu [Dm]đen đen một màu [G]trắng trắng
Chiều hoang [F]vắng chiếc xe [Em]tang đi thật [Am]vội vàng
Một đường [Am]cong cong nối bao [Em]đường vòng
Họa người [Am]dưng nhớ khuôn [D]mặt bắt hình [Am]dong
Rồi một [Dm]đêm chơi vơi làm sao [G]vẽ bóng tối
Làm sao [F]vẽ cánh hoa [Em]đêm không [Am]màu
Một đêm [Am]nhớ nhớ nhớ ra [Em]mình một mình
Một đêm [Am]nhớ nhớ ra [D]mình đã ở [Am]đâu đây
Một đêm [Dm]trong đêm thâu một vầng [G]sáng chói lóa
Một đêm [F]nhớ nhớ ra [Em]ta vô [Am]hình
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ