Hợp âm Tam sinh tam thê Thập lý đào hoa (三生三世十里桃花) - Na Anh

Ca sĩ/ban nhạc: Na Anh


[Gm]Huā kāi sānshì jiǔ niàng chéngle [Dm]wēi tián
rén zài [Eb]mèng wài zhī
mèng [F]xuè huàchéngle [Gm]qīng téng
[Eb] yè dēng [F]fúyáo shēng shàng
kōng [Dm]lí rén hái zài [Gm]děng
[Cm] bù shědé bù zài yù [Adim]jiàn yǒuqíng
de rén yuánlái bu [A7]gǎn xiāng féng
(qua tone [Em])
táohuā duǒ [Cmaj7]duǒ
zhǐ hèn shùn[Am7]jiān huā luò
bā huāng xiāng [Bm]
sìhǎi zài [Em]wú gē
kàn sǐshēng qiè [Am]kuò yǒu chuán [D]shuō
cíjù xiě zài nǐ [G]yǎndǐ nǐ zhǐ [Bsus4]yǒu wǒ [B]
shíjiān kǔ [Cmaj7]duō zhǐ dài yī [Am7]yǔ dào pò
ruò qíng kě [Bm]
qióngjìnle [Em]sān shēng sānshì xún xiāngsì lún [F#7b5]kuò
fēn fēn hé [C]
[B7]bù cuò [Em]guò
(qua tone [Gm] )
[Gm]wàngqíng sān shēng yíhàn yě suàn [Dm]yǒuxìng
kūnlún [Eb]xuě huàchéng fēng [F]
lèi biàn qiānnián [Gm]xuán bīng
[Eb] yīn yūn quán[C] cǐ kè wú [Am]shēng gùrén hái zài [Dm]děng
[Cm] bù shě dé bù [Eb]zài xiāng qiàn [Adim]
yǒuqíng de rén yuánlái bu [A7]gǎn xiāng féng
(qua tone [Em])
táohuā duǒ [Cmaj7]duǒ
zhǐ hèn shùn[Am7]jiān huā luò
bā huāng xiāng [Bm]
sìhǎi zài [Em]wú gē
kàn sǐshēng qiè [Am]kuò yǒu chuán [D]shuō
cíjù xiě zài nǐ [G]yǎndǐ nǐ zhǐ [Bsus4]yǒu wǒ [B]
shíjiān kǔ [Cmaj7]duō zhǐ dài yī [Am7]yǔ dào pò
ruò qíng kě [Bm]
qióngjìnle [Em]sān shēng sānshì xún xiāngsì lún [F#7b5]kuò
fēn fēn hé [Cmaj7]
[B7]bù cuò [Em]guò
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ