Hợp âm Trời Mưa Rồi, Là Anh Đang Nhớ Em (下雨了是我在想你 - Sáng Tạo Doanh Chuang 2021) - Lâm Mặc (林墨) Cam Vọng Tinh (甘望星) Hà Phật Ngồn (何屹繁) Lelush (利路修) Nhậm Dân Bồng (任胤蓬) Nene Trịnh Nãi Hinh (郑乃馨)

Ca sĩ/ban nhạc: Lâm Mặc (林墨) , Cam Vọng Tinh (甘望星) , Hà Phật Ngồn (何屹繁) , Lelush (利路修) , Nhậm Dân Bồng (任胤蓬) , Nene Trịnh Nãi Hinh (郑乃馨)


nǐ zēng shuō tiān tū rán xià [C]
shì wǒ zài xiǎng nǐ
yí hàn cáng jìn yǎn [Am]
róng jìn liǎo yǔ lǐ
nǐ qīng lěng [Dm]dí huí yīng
[Gm7]mò shēng yòu [Dm]shú xī
yǔ luò dí hǎo ān [G]jìng
yù yán yòu zhǐ dí wǒ [C]mén
bǎo chí zhuó jù lí
xiǎo xīn yì yì wéi [Am]
wú shēng dí mò qì
lián yǎn shén dí huí [Dm]
dū xiǎn dé kè yì
yī qiē bù yán ér [G]
nǐ shì cì zài wǒ xīn tóu [C]lǐ dí zhēn
xiǎng nǐ yī cì jiù wǎng lǐ [Am]jìn yī cùn
yě xiǎng cóng guān yú nǐ dí [Dm7]yī qiē tuō shēn
kě xiǎng niàn jiàn féng chā zhēn
zēng jīng yōng [G]yǒu bǐ ài ér bù dé gēng cán rěn
tiān tū rán xià qǐ [C]
shì wǒ zài xiǎng nǐ
nà yáo huǎng dí fēng [Am]líng
ràng huí yì qīn xí
yě xǔ zài cì xiāng [Dm]
yī qiē dū yǐ guī líng
dāng rán zhè yě zhī [G]shì yě xǔ
nǐ shì cì zài wǒ xīn tóu [C]lǐ dí zhēn
xiǎng nǐ yī cì jiù wǎng lǐ [Am]jìn yī cùn
yě xiǎng cóng guān yú nǐ dí [Dm7]yī qiē tuō shēn
kě xiǎng niàn jiàn féng chā zhēn
zēng jīng yōng [G]yǒu bǐ ài ér bù dé gēng cán rěn
oh uh [C]oh
[Am] [Dm] [G]
nǐ shì cì zài wǒ xīn tóu [C]lǐ dí zhēn
xiǎng nǐ yī cì jiù wǎng lǐ [Am]jìn yī cùn
yě xiǎng cóng guān yú nǐ dí [Dm]yī qiē tuō shēn
kě xiǎng niàn jiàn féng chā zhēn
zēng jīng yōng [G]yǒu bǐ ài ér bù dé gēng cán rěn
[G#]guài wǒ jiǎ zhuāng sǎ tuō bù [C#]gòu tǎn chéng
wéi jī fēn tǐ miàn yào duō [A#m]yǒu fēn [A#m7]cùn
zì qī qī rén shì wǒ dí [D#m]dú yǒu tiān fēn
huán bǎo liú jī fēn tiān zhēn
zhí dào chéng [G#]rèn wǒ mén yǐ bù zài shì wǒ mén
[C#]xià yǔ le shuí wéi nǐ chēng sǎn
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ

Hợp âm hát bởi Lâm Mặc (林墨) Cam Vọng Tinh (甘望星) Hà Phật Ngồn (何屹繁) Lelush (利路修) Nhậm Dân Bồng (任胤蓬) Nene Trịnh Nãi Hinh (郑乃馨)