Hợp âm Trong Hạnh Phúc (幸福里 - Câu Chuyện Hạnh Phúc 幸福裏的故事 OST) - Châu Thâm (周深)

Ca sĩ/ban nhạc: Châu Thâm (周深)


Capo 2 [G] [C] [G] [C] [G] [C] [G] [C]
Verse1:
shú xī dí [G]yáng guāng zhào jìn xìng [D]fú lǐ
duī mǎn [Em7]píng fán sì [D]
gè zì [C]wū dǐng zhǐ xiàng [Am7]yuǎn fāng tiān [D]
qīng shēng huàn [Cmaj7]wǒ shuō nǐ [Am7]jiāng huì qù nǎ [D]
jiǎo bù zài [G]suì yuè zhōng zǒu zǒu [D]tíng tíng
huí dào [Em7]zuì chū dí [G]
kǔ lè [C]chéng xǐ ài yǔ [Am7]mèng xiǎng jiāo [D]
gù shì zhōng [C]wǒ mén yī [Am7]rán dòng [D7]rén měi [G]
Chorus:
[Cmaj7]xìng fú
shì bái tǎ [Bm7]dào hóng qiáng dí [Em7]jù lí
[Am7]xìng fú
[D]shì zhè shí dí [G]wǒ nà shí dí nǐ
ó [Cmaj7]xìng fú
shì yōng yǒu [Bm7]tài duō dí [Em7]fēng jǐng
huán shì [Am7]zài zhè [G]lǐ xiào [C]zhuó bǎ nǐ dí mèng [G]wò jǐn
[Cmaj7] [G] [Am7] [D7] [Gmaj7] [G]
[C#m] [Cm] [Bm7] [E7] [Am7] [D]
Verse2:
shú xī dí [G]yáng guāng zhào jìn xìng [D]fú lǐ
duī mǎn [Em7]píng fán sì [D]
gè zì [C]wū dǐng zhǐ xiàng [Am7]yuǎn fāng tiān [D]
qīng shēng huàn [Cmaj7]wǒ shuō nǐ [Am7]jiāng huì qù nǎ [D]
jiǎo bù zài [G]suì yuè zhōng zǒu zǒu [D]tíng tíng
huí dào [Em7]zuì chū dí [G]
kǔ lè [C]chéng xǐ ài yǔ [Am7]mèng xiǎng jiāo [D]
gù shì zhōng [C]wǒ mén yī [Am7]rán dòng [D7]rén měi [G]
Chorus:
[Cmaj7]xìng fú
shì bái tǎ [Bm7]dào hóng qiáng dí [Em7]jù lí
[Am7]xìng fú
[D]shì zhè shí dí [G]wǒ nà shí dí nǐ
ó [Cmaj7]xìng fú
shì yōng yǒu [Bm7]tài duō dí [Em7]fēng jǐng
huán shì [Am7]zài zhè [G]lǐ xiào [C]zhuó bǎ nǐ dí mèng [G]wò jǐn
[Cmaj7]xìng fú
shì bái tǎ [Bm7]dào hóng qiáng dí [Em7]jù lí
[Am7]xìng fú
[D]shì zhè shí dí [G]wǒ nà shí dí nǐ
ó [Cmaj7]xìng fú
shì yōng yǒu [Bm7]tài duō dí [Em7]fēng jǐng
huán shì [Am7]zài zhè [G]lǐ xiào [C]zhuó bǎ nǐ dí mèng [G]wò jǐn
Outro:
xiào [Am]zhuó bǎ nǐ dí mèng [D]wò jǐn [G]
[Am] [C] [G]
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ