Hợp âm Vì chúa yêu anh - Hoàng Đức

Ca sĩ/ban nhạc: Hoàng Đức


Nhịp 6/8
[Dm]Cứu Chúa đã đến đây vì [C]yêu thương
nhân gian dẫu Ngài [Bb]nhân [C]gian đóng [F]đinh Ngài
[Dm]Đổ Huyết Chúa cứu bao tội [C]nhân trên thế gian mặc [Bb]cho thân [C]mình
nát [Dm]tan
[Dm]Chúa vẫn cứ bước lên đồi [C]khi xung
quanh bao người [Bb]đang chê [C]bai mỉa [F]mai ngài
[Dm]Mỗi bước Chúa gánh bao niềm [C]đau cho
thế gian,Ngài [Bb]đã đến [C]thế gian vì [Dm]anh
Nhịp 4/4
Sao [Bb]anh còn nghĩ [C]suy,
sao [Am]anh còn đắng [Dm]đo nghi ngờ,
mau[Bb]quay trở về với [C]Cha,về [A]thôi anh
Cầm giáo trên [Dm]tay đâm hông [Am]Ngài,
từng ngày [Bb]qua anh vẫn [C]cứ đóng [F]đinh Ngài,
[Gm]yêu anh Chúa chịu [Dm]chết trên đồi,
chuộc [Bb]mua anh bằng [A7]dòng huyết báu
Ngài ở bên [Dm]anh không xa [Am]rời,
giọt nước [Bb]mắt anh có [C]rơi Chúa biết [F]mà.
niềm [Gm]đau kia Chúa chịu [Dm]thay anh rồi,
về [Bb]thôi anh tay [A7]Ngài rộng mở đợi anh quay [Dm]về.
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ