Hợp âm Vì duy chính Chúa (For You Alone) - Tehillah Nguyễn

Ca sĩ/ban nhạc: Tehillah Nguyễn


Verse:
[G] Ngài là bình an của [Bm7] chính tâm hồn
Ngài [Am] giúp con mỗi khi [D7] cần
[G] Là nguồn cậy trông của [Bm7] con mỗi ngày
Ngài [Cmaj7] dẫn con đến trước [D7] ngôi
Nơi [Em] ấy con biết Chúa [Bm7] đang chờ
Nơi [Cmaj7] ấy con được tư [G] do
Với [Am7] trọn cả tấm lòng con [G] thờ tôn
[Cmaj7] dâng lên Cha câu [D7] hát
Chorus:
Vì duy chính [Cmaj7] Chúa Ngài thật đáng tôn [D7] thờ
Vì duy chính [Bm7] Chúa Ngài thật hiển [Em] vinh
Lòng con chúc [Cmaj7] tán thờ phượng Chúa muôn [D7] đời
Và con muốn [Bm7] thấy mặt Ngài Cha [Em] hỡi
Vì duy chính [Cmaj7] Chúa Ngài thật đáng tôn [D7] thờ
Vì duy chính [Bm7] Chúa Ngài thật hiển [Em] vinh
Lòng con mãi [Am7] mãi thuộc Ngài
Và con [D7] suy tôn Ngài giờ [G] đây
b Giảm tông # Tăng tông
  Tăng cuộn   Giảm cuộn
Cỡ chữ